Vi søker en person med kompetanse innen informasjonssikkerhet. Stillingen inngår i seksjon for IT og Helsearkivregister.

Rådgiver - Seniorrådgiver

Vi søker en person med kompetanse innen informasjonssikkerhet. Stillingen inngår i seksjon for IT og Helsearkivregister.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om Norsk helsearkiv

Norsk helsearkiv etableres i nytt bygg på Tynset i løpet av første halvår 2019, og vil være en nasjonal virksomhet med formål å motta, sikre og tilgjengeliggjøre pasientarkivmateriale fra spesialisthelsetjenesten. Norsk helsearkiv skal motta store mengder fysiske og elektroniske pasientjournaler fra offentlige og private virksomheter i spesialisthelsetjenesten (sykehusene).

Det fysiske materialet skal digitaliseres og normalt kasseres. Pasientinformasjonen skal utleveres digitalt og den største brukergruppen vil være forskere. Mer om Norsk helsearkivs ansvarsområde og oppgaver finner du Arkivverkets hjemmesider.

Om stillingen

Norsk helsearkiv går inn i en spennende fase med etablering av en ny organisasjon, nye rutiner og systemer.

Seksjonens hovedansvarsområde er forvaltning av systemer og infrastruktur sammen med utvikling og vedlikehold av Helsearkivregisteret. Norsk helsearkiv kommer til å motta og forvalte et stort datavolum, noe som medfører spennende og krevende problemstillinger i arbeidet rundt utvikling av organisasjonen, drift av løsningene og informasjonssikkerhet.

Hovedoppgaver

 • Etablere og følge opp policyer, prosedyrer og rutiner for informasjonssikkerhet
 • Medvirke til etablering og drift av en sikker infrastruktur knyttet til logiske og fysiske komponenter, og etablering/drift av datarom/ datasenter på Tynset
 • Medvirke til etablering/ drift av Norsk helsearkiv i sikker nasjonal nettverksinfrastruktur og samhandling med arkivskapere, samt samkjøring med eksterne registre.
 • Tilgjengeliggjøring og kontroll med bruk av pasientinformasjon i tråd med ”Norm for informasjonssikkerhet i helsevesenet”
 • Delta i risikovurderinger og foreslå tiltak og følge opp disse i NHA
 • Være en aktiv planlegger, forvalter og pådriver i operasjonaliseringen av informasjonssikkerhetssystemet i NHA

Vi ser etter deg som har

 • IT-faglig utdanning på master-/bachelorgradsnivå
 • Erfaring fra etablering av informasjonssikkerhets system og løpende oppfølging av informasjonssikkerhet basert på etablerte policyer/rutiner
 • Fordel med erfaring fra helsesektoren, herunder lov- og forskriftskrav knyttet til behandling av pasientopplysninger
 • Fordel med erfaring fra risikovurderinger og håndtering av hendelser og tiltak
 • Erfaring med praktiske sikkerhetstiltak som antivirus programvare, nettverkssegmentering og brannmurteknologi

Ønskede personlige egenskaper

 • Selvstendighet og gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Evner å sette deg raskt inn i ny teknologi
 • God evne til formidling, både muntlig og skriftlig
 • God forståelse for sikkerhet og konfidensialitet

Vi tilbyr

Vi tilbyr spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, og en unik mulighet til å bidra i utformingen av utviklingen av en ny organisasjon. Stillingen plasseres som rådgiver/seniorrådgiver og lønnes fra kr 500.000 – 700.000 avhengig av kompetanse og erfaring. For særskilt godt kvalifiserte søkere vil høyere lønn kunne vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen og det er et personalpolitisk mål for Arkivverket å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, alder eller nedsatt funksjonsevne.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søkerne har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste, jf. offentleglova § 25.

Kontaktpersoner

Bjørn Børresen
Direktør

Hvem er Arkivverket?

Arkivverket tar vare på arkiver fra statlig og privat sektor. Vi leverer tjenester til offentlig forvaltning i form av standarder, regelverk, veiledning og tilsyn.

Vårt samfunnsoppdrag vil kreve store omstillinger i en digital tidsalder, der vi har mål om å ha effektive og selvbetjente løsninger. Vi skal både veilede arkivskapere og tilgjengeliggjøre Norgeshistorien for publikum. Vi er nasjonens hukommelse og nåtidens arkivvoktere.

For mer informasjon se www.arkivverket.no