Vi søker en nytenkende og prosessorientert etatsjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. juli, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Fredrikstad kommune har opprettet en ny etat for miljø og byutvikling, og vi søker deg som ønsker å delta i det spennende arbeidet med å lede og utvikle etaten med de fem underliggende virksomhetene bærekraftig samfunnsutvikling, regulering og byggesak, næringsutvikling, miljø og landbruk og geomatikk, samt byantikvaren.

Etat for miljø og byutvikling og etat for kultur er organisert under seksjon for kultur, miljø og byutvikling i Fredrikstad kommune.

Seksjonen har roller knyttet til tjenesteproduksjon, utviklingsoppgaver, forvaltning, myndighetsutøvelse, blant annet innen;

 • Klima, miljø, levekår og folkehelse
 • Samfunnsplanlegging, arealplanlegging og lokalsamfunnsutvikling
 • Regulering og byggesak, geodata og oppmåling
 • Areal-, natur-, landbruk og kulturminneforvaltning
 • Næringsutvikling og strategisk eiendomsutvikling 
 • Kulturutvikling, kino, bibliotek, kulturhus, fritidsklubber, kulturskoler
 • Idrett

Seksjonen ledes av kommunalsjef, og som etatsjef vil du inngå i kommunalsjefens strategiske ledergruppe. 

Virksomhetene i etat for miljø og byutvikling er sentrale i arbeidet med kommunens forestående samferdsels- og byutviklingsprosjekter, og i videreføringen av arbeidet med å rullere både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. I tillegg har vi under utarbeidelse kommunedelplaner for kulturminner, landbruk, naturmangfold og felles plan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka.

Som etatsjef får du ansvar for å sikre en helhetlig, strategisk og operativ ledelse, og for at virksomhetene blir drevet på en effektiv og innovativ måte. Videre skal du sørge for at virksomhetene er godt koordinert og samordnet med andre virksomheter, etater og seksjoner. Du skal jobbe for å få til gode møteplasser og koordinerte planprosesser, og for å kunne møte eksterne aktører på en samordnet profesjonell og proaktiv måte.

Hovedansvarsområder

Etatsjefen har ansvar for faglig og økonomisk ledelse av etaten. Du skal også være en tydelig og synlig leder, og ta ansvar for å utvikle dyktige ledere og medarbeidere.

Øvrige ansvarsområder for din stilling:

 • være kontaktpunkt mot eksterne parter og tilrettelegge for god og samordnet dialog
 • bidra til gode by- og samfunnsutviklingsprosesser, og inspirere kommunens ulike virksomheter til å se sin rolle i byutviklingen
 • videreutvikle og forsterke kommunens miljø- og klimasatsing
 • videreutvikle og samordne arbeidet i etatens virksomheter og bidra til forbedring, forenkling og innovasjon
 • bidra til at etaten og dens virksomheter er åpen, proaktiv og løsningsorientert
 • bistå til god samhandling med Kulturetaten og få ut synergier av dette
 • bidra til å videreutvikle arbeidet med strategisk eiendomsforvaltning 
 • bidra til å utvikle god intern og ekstern kommunikasjon 
 • bidra til å bygge omdømme og gode relasjoner, herunder godt og nært samarbeid med nabokommuner, regionale myndigheter og samfunnet for øvrig
 • være ansvarlig for god saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak

Kvalifikasjonskrav

I denne stillingen krever vi at du har relevant høyere utdanning på masternivå, gjerne innen samfunnsvitenskap, naturvitenskap, teknologiske fag eller rettsvitenskap. Det er nødvendig at du har minimum 3 års ledererfaring fra offentlig sektor eller annen relevant virksomhet. Du må også være god til å kommunisere muntlig og skriftlig, på norsk.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er en fordel om du har lederutdanning. 

Dersom du har erfaring fra dialog med befolkningen, næringslivet og frivillig sektor, vil det bli vektlagt. Du bør også ha erfaring fra, og god forståelse for, samhandling og samspill mellom politisk og administrativt nivå. Erfaring med ansvar for utviklings- og endringsprosesser fra tidligere lederstillinger er også en fordel.

Ønskede egenskaper

Vi søker deg som;

 • er analytisk, har evne til å se helheten og kunne tenke langsiktig og strategisk for etaten
 • trives med å ha en synlig og aktiv rolle, er utadvendt og relasjonsskapende
 • er opptatt av å involvere og lytte til dine medarbeidere, og kan reflektere over egen lederstil
 • kan inspirere og engasjere, samtidig som du er tydelig i dine forventninger og tilbakemeldinger
 • er ydmyk for andres faglighet, er opptatt av utvikling og nytenkning, og er god til å dele kunnskap og samarbeide med andre
 • er ambisiøs og målbevisst, og samtidig strukturert, leveringsdyktig og serviceinnstilt

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt. Vi ønsker at det i søknaden gis uttrykk for egne tanker om lederrollen.

Vi kan tilby

 • En utfordrende og spennende lederstilling i en hyggelig kystby med et rikt kulturliv
 • En unik mulighet til å utvikle morgendagens by sammen med dyktige og dedikerte kolleger
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Deltagelse i kommunens lederutviklingsprogram

Lønnsopplysninger

Lønn etter avtale. Stillingen er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene og har 10 ekstra fridager som kompensasjon for dette. Arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP.

Søknad sendes

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no, under ledige stillinger/kunngjøringer eller trykk "Søk np" på denne siden.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige stillinger.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789 eller e-post: mamo@fredrikstad.kommune.no.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Kontaktpersoner

Bente Meinert
Kommunalsjef
Telefonnummer: 911 45 282

Hvem er Fredrikstad kommune?

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!