Vi søker en markedsorientert leder med gode gjennomføringsevner

Seksjonsleder VA teknikk Ryen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Geo, Vann & Miljø er en grunnpilar i Multiconsult og vi skal ytterligere styrke vår kapasitet og kompetanse til disse tjenesteområdene.

Multiconsult har et av Norges største fagmiljø innen vann og miljø, og Avdeling VA i Oslo med sine 50 medarbeidere er kraftsenteret for kompetansen. Avdelingen består av fem seksjoner, fire på hovedkontoret på Skøyen inndelt etter markedsområdene klimatilpasning, kommunalteknikk, prosess og samferdsel, og en flerfaglig VA-seksjon på Ryen.

Vår styrke ligger i kombinasjonen av spisskompetanse og tverrfaglighet. Våre rådgivere jobber i alle prosjektfaser, fra skisse- til detaljprosjekt og oppfølging i byggefase og drift. I tillegg har vi mange enfaglige kunder på tvers av forretningsområdene.

VA-seksjonen på Ryen har 11 medarbeidere og inngår i Forretningsenheten Geo, Vann og miljø. Sammen har vi et slagkraftig fagmiljø som samarbeider tett og jobber med å videreutvikle samarbeidet innen bl.a. rensing av forurenset veivann og sigevann fra deponier. VA-seksjonen har videre et tett og godt samarbeid med våre øvrige seksjoner i tverrfaglige oppdrag, som f.eks. landskapsarkitekter, veiingeniører og arealplanleggere.

Seksjonsleder VA-teknikk, Ryen

Stillingen inngår i ledergruppe i avdeling VA-teknikk

Ansvar

 • Lede seksjon VA-teknikk, Ryen
 • Sørge for salg og beskjeftigelse
 • Sørge for god oppdragsgjennomføring
 • Sørge for strategisk utvikling av seksjonens tjenester og medarbeidere, både mot kunder og interne samarbeidspartnere
 • Personalansvar for seksjonens medarbeidere

Arbeidsoppgaver

 • Delta i oppdrag, som oppdragsansvarlig, oppdragsleder eller saksbehandler
 • Følge opp den daglige driften av seksjonen
 • Koordinere seksjonens arbeid mot andre seksjoner i avdelingen
 • Sørge for eget salg og salgsbidrag inn i integrerte oppdrag
 • Ressursdisponering i samarbeid med avdelingens seksjonsledere
 • Oppfølging av oppdrag og oppdragsledere i seksjonen, som oppdragsansvarlig
 • Daglig støtte, veiledning og utvikling av seksjonens medarbeidere
 • Rekrutteringsarbeid
 • Periodisk rapportering

Kvalifikasjoner

 • BSC/MSC  
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • Minimum 10 års bransjeerfaring, hvorav minimum 5 hos rådgiver
 • Erfaring fra tverrfaglige oppdrag / prosjekter
 • Erfaring som saksbehandler og disiplin-/oppdragsleder i VA-teknikk

Personlige egenskaper

 • Strukturert og målbevisst
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Løsnings- og samarbeidsorientert

Vi tilbyr

 • Være en del av et av Norges største og ledende fagmiljø innen tilpass til stillingen.
 • Et meget godt arbeidsmiljø faglig og sosialt, preget av kompetente og engasjerte medarbeidere
 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fem ukers ferie, samt fri i romjul og hele påskeuken
 • Firmahytter og et aktivt bedriftsidrettslag
 • Et ekspansiv selskap kjennetegnet med en sterk posisjon og et godt multifaglig miljø

Kontaktpersoner

Sigmund Tøien
seksjonsleder
Telefonnummer: 21 58 52 96

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger