Vi søker en dyktig rådgiver på SHA og RAMS

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å planlegge fremtidens jernbaneprosjekter? Vi søker deg, som i tråd med våre verdier, er åpen, engasjert og profesjonell.

Avdeling for Plan har til enhver tid ansvar for å planlegge over 40 av jernbanens viktigste prosjekter i hele Norge. Vi er ca 70 faglig dyktige ansatte og søker rådgiver SHA (KP-rollen) og RAMS til nyopprettet stilling. Stillingen får en sentral rolle som faglig støtte til prosjektledere i hele avdelingen.

Stillingen rapporterer til seksjonsleder Fagstøtte prosjekter. Arbeidssted er Stortorvet 7, Oslo.

 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til at prosjektene gjennomføres i henhold til lover, forskrifter, Bane NORs styringssystem og teknisk regelverk.
 • Være faglig ansvarlig for henholdsvis SHA og RAMS i prosjektene.
 • Utarbeide og følge prosjekters styringsdokumenter innen sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø.
 • Utarbeide og følge opp SHA-planer i prosjekteringsfasen, miljøoppfølgingsplaner og kontrollplaner.
 • Påse at leverandører/entreprenører utformer nødvendige SHA-planer, SHA-relatert dokumentasjon og miljøoppfølgingsplaner.
 • Lede, dokumentere, kontrollere og arkivere risikoanalyser for prosjekter.
 • Gjennomføre interne og eksterne revisjoner samt bistå prosjektene ved revisjon/tilsyn fra tilsynsmyndigheter.
 • Støtte ledelse og medarbeidere med faglige råd, samt forbedrings- og læringsaktiviteter.
 • Registrere og følge opp uønskede hendelser knyttet til SHA og ytre miljø i Bane NORs avvikshåndteringssystem.
 • Bidra til å videreutvikle SHA-kompetansen i Bane NOR, spesielt med fokus på KP-rollen.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning. Lang erfaring fra SHA-rollen kan kompensere for formell utdanning.
 • God kunnskap om og relevant erfaring med SHA-arbeid i prosjekter.
 • Kompetanse innen relevante forskrifter.
 • Det er ønskelig med utdannelse og/eller erfaring med risikobasert analysemetodikk.

 

Personlige egenskaper

 • Du er åpen, engasjert og profesjonell.
 • Du evner å gjennomføre og oppnå resultater.
 • Du er strukturert, nøyaktig og analytisk.
 • Du tar ansvar og arbeider selvstendig, og samarbeider godt med andre.

 

Vi tilbyr

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode muligheter for egenutvikling
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Kurt Ellingsen
Telefonnummer: (+47) 48951909

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon