Vi søker elkraftoperatører til trafikkstyringssentralen i Bergen

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Høy kvalitet på overvåkning og betjening av tekniske installasjoner ved elkraftsentralene er viktig for å kunne oppnå sikker og punktlig trafikkavvikling, tilfredse kunder og økt konkurransekraft.

I trafikkstyringssentralen i Bergen har vi ledig stilling som elkraftoperatør.

Arbeidsoppgaver

 • styre og overvåke Bane NORs høyspenningsanlegg
 • ivareta funksjonen Leder for kobling
 • betjene skjermbaserte, elektroniske operativsystemer og foreta feilsøking
 • utarbeide koblingsplaner, koblingsordre og godkjenne elsikkerhetsplaner
 • styre og overvåke 220 volts tilførselslinjer og datakommunikasjonslinjer
 • overvåke alarmfunksjoner for særskilte el–installasjoner på høyhastighetsstrekninger og i tunneler
 • føring av hendelseslogg
 • varsling av innmeldte saker i hendelseslogg til fagavdelinger

Ønskede kvalifikasjoner

 • fagbrev energimontør, fagbrev KL montør eller elkraftingeniør
 • erfaring fra drift og/eller overvåkning av høyspenningsnett er en fordel
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Elkraftsentralen er pt. døgnkontinuerlig betjent og arbeidet er organisert i en treskiftsordning. Den som tilsettes vil inngå i den til enhver tid gjeldende vaktordning. Den som tilsettes vil få opplæring ved elkraftsentralen og god kjennskap til Bane NOR sitt kontaktledningsanlegg. Det forutsettes at man består praktisk prøve på de tekniske anleggene etter at opplæring er gitt.

Bane NOR samarbeider med et eksternt selskap for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • engasjert og opptatt av å bidra til et godt faglig og sosialt miljø
 • evne til å koordinere, arbeide selvstendig og beholde roen
 • arbeide godt under press
 • evne til samarbeid og kommunisere på tvers av fagmiljøer

Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljø
 • gode muligheter for etter - og videreutdanning
 • pensjon og gruppelivsforsikring
 • personalbillett på VYs tog

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Morten Grønland
Telefonnummer: 474 73 783

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger