Vi søker eiendomssjef (1-års vikariat)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR Eiendom er Norges ledende knutepunktsutvikler. I vår portefølje er all norsk jernbaneeiendom samlet. Porteføljen består blant annet av stasjoner, jernbanetilknyttede service- og driftsbygg, næringsbygg, boliger og tomter. De fleste eiendommene er sentralt plassert ved kollektivknutepunkter og langs jernbanen. Vår divisjon står for en viktig inntektskilde for Bane NOR, og består av ca. 200 medarbeidere som utgjør et profesjonelt og helhetlig eiendomsmiljø.

Vi har nå ledig et vikarit som eiendomssjef i avdelingen «driftseiendom». Vår avdeling har ansvar for den delen av eiendomsporteføljen hvor det ikke stopper tog (stasjoner). Porteføljen er svært variert hva gjelder type bygg, leietakere, prosjekter mm. Stillingen rapporterer til regionsleder.

 

Arbeidsoppgaver

 • Resultatansvar for en definert eiendomsportefølje i regionen.
 • Markedsføring mot mulige leietakere og oppfølging av leieforhold
 • Forhandling av kontrakter, prosjektarbeid og helhetlig økonomisk oppfølging av eiendommene.
 • Kontinuerlig oppfølging av leietakere og porteføljens eiendommer
 • Ansvar for at drift og vedlikehold fungerer
 • Budsjettering
 • Delta i prosjekter
 • Andre arbeidsoppgaver som naturlig tilhører fagområdet kan tillegges stillingen

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk og/eller teknisk utdanning og relevant erfaring fra eiendomsforvaltning, eiendomsmegling eller entreprenørvirksomhet.
 • Relevant erfaring fra arbeidsoppgaver nevnt vil bli vektlagt
 • Solid forretningsforståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er viktig.
 • Rutinert bruker av MS-Office og kan anvende regnskapssystemer for å løse sine oppgaver

 

Personlige egenskaper

 • Du er teamorientert og med din utpregede serviceholdning kan du skape gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt
 • Du har gode forhandlingsevner, liker å overbevise andre og leverer
 • Du evner å lære raskt, er innovativ og målrettet
 • Du er analytisk og kan sette deg inn i kjernen i et problem,
 • Du identifiserer deg med våre verdier som er åpen, engasjert og profesjonell

Kontaktpersoner

Anette Palm Vesterkjær
Telefonnummer: 977 720 65

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon