Vi søker dyktige teknikere til utvikling av IKT-system

Avdelingsingeniør OnSite

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlands etterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Vi styrker vår organisasjon, og søker de fremste hodene til å jobbe med drift og utvikling av Etterretningstjenestens IKT-systemer. Du vil bli en del av et faglig sterkt miljø, der du vil inngå i et dynamisk team som setter brukeren i fokus. Vi tilbyr en spennende og variert arbeidshverdag, der du kan bruke din kunnskap både selvstendig og i samarbeid med kunnskapsrike kollegaer.

I fast stilling ved en av våre spennende avdelinger vil du få ansvaret for å finne løsningen på IKT-relaterte problemstillinger og henvendelser fra Etterretningstjenestens ansatte. Med det vil du være IKT-avdelingens ansikt utad og utføre stedlig brukerstøtte på våre lokasjoner.

Stillingene vil være av interesse for deg som er interessert i ny og spennende teknologi, trives i en hektisk hverdag, samt møter problemer og utfordringer med gode løsninger.

Er du klar for å ta steget inn i Norges kanskje mest spennende IKT-avdeling?

Arbeidsoppgaver

 • Behandle og løse henvendelser fra Etterretningstjenestens ansatte, knyttet til IKT-løsninger, med vekt på support av maskinvare
 • Bidra i prosjekter, planlegge og gjennomføre IKT anskaffelser

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Generell studiekompetanse eller relevant fagbrev
 • Erfaring fra IKT-drift med hovedvekt på IKT-support eller Servicedesk

Det er ønskelig med:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant høyere utdanning og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet

Særskilte krav

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt. Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere. I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stress og stor arbeidsbelastning.

For den konkrete stillingen kreves i tillegg følgende egenskaper:

 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • God vurderingsevne
 • Initiativrik og resultatorientert
 • Evne til helhetsoversikt

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell. Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Stilling: Avdelingsingeniør (kode 1060)

Lønn: lønnstrinn 52 – 61 i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. Lønn fastsettes innenfor spennet på bakgrunn av kvalifikasjoner og erfaring. Det trekkes 2% av lønnen til pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.  

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 23 09 53 88

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger