Vi søker dyktige medarbeidere til vårt Security Operations Center

Seniorrådgiver/senioringeniør SOC

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. februar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenesten – Viten om verden for vern av Norge

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser. For å lykkes må vi blant annet beskytte oss mot digitale trusler. 

Vi søker derfor dyktige seniorrådgivere/senioringeniører til vårt Security Operations Center. Vi søker deg med kunnskap og erfaring innen forebyggende informasjonssikkerhet med særskilt interesse for SOC arbeid. Som person er du proaktiv, positiv og strukturert. Stillingen vil passe for deg som liker å jobbe i et tverrfaglig miljø. I dette ligger det også en evne til å jobbe selvstendig og at du må like å ta ansvar. Vi har en omfattende portefølje som gir muligheter for spennende og varierte oppgaver. Du vil ha stor grad av innflytelse på egen arbeidshverdag. I tillegg vil du bruke kompetansen og erfaringen din til å skape tillitt og gi faglig gode råd ut i organisasjonen.

Etterretningstjenesten er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Som medarbeider i Etterretningstjenesten vil du bidra i vårt viktige samfunnsoppdrag, samt være en del av et miljø kjennetegnet av høy kompetanse og sterkt engasjement for fagfeltet. 

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta sikkerhetsmonitorering og hendelseshåndtering i henhold til etablerte prosesser
 • Sikkerhetsmonitorering av E-tjenestens informasjonssystemer og drift av SOC
 • Opprettholde og videreutvikle fagområdet sikkerhetsmonitorering
 • Selvstendig undersøke og håndtere hendelser i informasjonssystemer
 • Bistå og delta i andre oppgaver ved enheten etter behov

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker: 

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet 
 • Meget god innsikt i IKT-systemer, herunder funksjon og anvendelsesbehov/-begrensninger
 • Erfaring fra arbeid med sikkerhetsmonitorering eller hendelseshåndtering
 • Relevant erfaring meg god resultatoppnåelse
 • Meget gode engelskkunnskaper

I tillegg er det ønskelig om du har:

 • Erfaring med endepunktsikring (AV)
 • Erfaring med EDR (Threat Hunting)
 • Erfaring med IDS/IPS
 • Erfaring med SIEM-løsninger
 • Erfaring med analyse av ulike loggkilder
 • Erfaring med programmering/scripting
 • Erfaring fra CERT/IRT- eller SOC miljøer
 • God forståelse for nettverk
 • God innsikt i metoder for etterforskning av elektroniske spor
 • Meget god innsikt i regler/ standarder/ rammeverk/ metoder for IKT-sikkerhet
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner

Særskilte krav for stilling i Etterretningstjenesten: 

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort klasse B og grunnleggende engelsk kunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Krav til personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt. 

Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere. 

I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning. 

For den konkrete stillingen som seniorrådgiver/ senioringeniør kreves i tillegg følgende egenskaper:

 • Evne til helhetsoversikt
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Evne til å skape tillit, motivasjon og engasjement
 • Gode samarbeids-, gjennomførings-, analyse- og vurderingsevner

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 650 300 – 752 800 [Lønnstrinn 70-77] i stillingen som seniorrådgiver (1364)/ senioringeniør (1181) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 230 94 880

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger