Vi søker dyktig utreder/arealplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Planavdelingen har ansvaret for å planlegge noen av jernbanens viktigste prosjekter i hele Norge. Vi er 60 medarbeidere fordelt på 3 seksjoner som har kompetanse innen forvaltning, planlegging og prosjektledelse. Våre hovedoppgaver er å sikre effektiv planproduksjon fra utredning til og med detaljplaner og å forvalte jernbanens arealinteresser i forhold til eksterne aktører.

Vi søker etter en engasjert og samfunnsorientert utreder/ arealplanlegger til seksjon for forvaltning og samfunnskontakt,. Seksjonen er ansvarlig for å besvare innkomne planer (eksterne) på vegne av Bane NOR, herunder samordne, og å svare på uttalelser på vegne av organisasjonen.. I tillegg har vi ansvaret for ulike utredninger der jernbanen er sentral i samfunnsutviklingen. Seksjonen er primærkontakt for de 154 jernbanekommunene i Norge.

Stasjoneringssted er p.t. Oslo

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta jernbanens interesser i behandling av eksterne planer
 • Utarbeide og bidra inn i utredninger
 • Bidra inn i prosjekter
 • Delta som Bane NORs representant i ulike kommunale og regionale fora
 • Lede og/eller delta i ulike samarbeidsgrupper internt og eksternt

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning som sivilingeniør, sivilarkitekt, landskapsarkitekt, arealplanlegger eller tilsvarende.
 • Minimum 5 års erfaring som arealplanlegger/ utredning
 • God kjennskap til offentlige planprosesser og offentlig saksbehandling
 • God kjennskap til plan
 • og bygningsloven og forvaltningsloven
 • Erfaring fra jernbaneplanlegging er en fordel

Personlige egenskaper

 • Til stillingen ønsker vi en medarbeider som kommuniserer tydelig, er selvgående og initiativrik. Vi søker deg som er målbevisst, samarbeidsvillig og resultatorientert med evne til både å gi og skape entusiasme. I tillegg må du ha gode formuleringsevner både muntlig og skriftlig.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som holder et høyt faglig nivå, og vil få arbeide i et foretak som utfører spennende og samfunnsnyttige oppgaver for fremtidens jernbane. I tillegg kan vi tilby gode utviklingsmuligheter, et godt arbeidsmiljø, betalt overtid, fleksible arbeidstidsordninger, personalbillett med NSBs tog.

Kontaktpersoner

Ragnhild Lien
Telefonnummer: (+47) 92029214

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon