Vi søker dyktig og fremoverlent teknisk ansvarlig som kan bidra til å videreutvikle politiets biometriportefølje

Teknisk ansvarlig Biometritjenestene

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for tjenesteforvaltning har ansvaret for å forvalte og videreutvikle en rekke tjenester i politiets IT-systemer. Seksjon for ID-utstedelse og kontroll har ansvaret for løsninger som underbygger samfunnsmål knyttet til økt beredskap og redusert sårbarhet. Bekjempelse av ulovlig opphold og terror, avdekking av falske og doble identiteter, avdekking av og støtte til ofre for menneskehandel er sentrale samfunnsgevinster av arbeidet. Vår oppgave er å sikre gode løsninger for sikker opptak av biometri og kontroll av identitet. For å oppnå dette stilles det høye krav til sikkerhet, tilgjengelighet og kvalitet i våre løsninger. 

Politiets IKT-tjenester har behov for å styrke teamet som videreutvikler biometriløsningene med en dyktig teknisk ansvarlig. 

Politiets IKT-tjenester har et godt fagmiljø og stort fokus på kompetanseutvikling. Vi legger til rette for at våre medarbeidere kan utvikle seg faglig og sosialt. Siden vi er en organisasjon i endring vil stillingen være under utvikling, og det må påregnes endringer over tid.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå ved samling av brukerkrav og kravspesifikasjoner
 • Utarbeide estimater for utviklingsoppgaver
 • Bidra i utvikling av fagmiljøet
 • Rådgiving og prosjektdeltakelse
 • Tilrettelegging og konfigurasjon av applikasjoner
 • Pakking og distribusjon av applikasjoner
 • Tredjelinjesupport
 • Deltakelse i team som utvikler og forvalter løsningene samt benytter eksterne leverandører
 • Arbeidstid vil hovedsakelig være på dagtid, men stillingen vil kunne inngå i vaktordning
 • I perioder i forbindelse med produksjonssettinger som medfører nedetid, vil det etter avtale med leder måtte påregnes noe kvelds-/nattarbeid

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høgskole- eller universitetsnivå (bachelor/master), innen IKT
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Solid erfaring med applikasjonsdrift og problemstillinger rundt blant annet oppsett av miljø, redundans, brukerhåndtering og overvåkning av tjenestene
 • Erfaring med Windows server-teknologier
 • Erfaring med installasjon, konfigurasjon og tilrettelegging av applikasjoner i forskjellige miljøer
 • Erfaring med scripting
 • Erfaring med kø-teknologi, fortrinnsvis RabbitMQ
 • Ønskelig med erfaring med SQL
 • Ønskelig med erfaring med XML
 • Ønskelig med erfaring med automatisering av prosesser innen applikasjonsdrift
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Må kunne sikkerhetsklareres til minimum HEMMELIG

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og kvalitetsbevisst
 • Strukturert, ryddig og systematisk
 • Evne til å se helhet og jobbe proaktivt med god gjennomføringsevne
 • Endringsorientert og endringsvillig
 • Handlings- og beslutningsorientert
 • Initiativrik, nysgjerrig og entusiastisk
 • Service- og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver basert på ulik teknologi
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og treningsmuligheter i arbeidstiden)
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø i nye moderne lokaler
 • Stillingene lønnes som 1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr 560 000 - 793 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner.

Kontaktpersoner

Ragnhild Sandberg
Seksjonssjef ID-utstedelse og kontroll

Hvem er Politiets IKT-Tjenester?

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IKT-leverandør. Vi utvikler, drifter og forvalter mer enn hundre systemer til over 17 000 ansatte i politiet, Tollvesenet, Kriminalomsorgen og Den høyere påtalemyndighet. Politiets IKT-tjenester er en arbeidsplass med store muligheter for utvikling og karriere. Vi har mer enn 500 ansatte med arbeidssted i Oslo og i de 12 politidistriktene rundt om i landet.

Les mer om Politiets IKT-Tjenester og se flere ledige stillinger