Vi søker dyktig og engasjert rådgiver innen bærekraft

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Har du erfaring med klima-, miljø- og energispørsmål og ønsker å bidra til at bygg- og anleggsbransjen lykkes i å gjøre en forskjell i det grønne skiftet? Da bør du søke den spennende stillingen i landets fremste, tverrfaglige rådgivningsselskap.

Vi har en nyopprettet stilling som rådgiver bærekraft og ønsker oss en fremoverlent og analytisk kollega som kan bidra til å løfte arbeidet med miljøforbedringer og HMS i vår egen virksomhet.

Stillingen inngår i avdeling Styringssystem, kvalitet, HMS som er lokalisert ved hovedkontoret i Sandvika. Avdelingen skal bidra til at konsernet når mål og ambisjoner gjennom kvalitet i alt vi gjør på en bærekraftig og sikker måte. Rådgiver bærekraft er en intern støttefunksjon som vil ha et aktivt samarbeid med ledere og medarbeidere i alle deler av organisasjonen om tiltak som skal bidra til miljøriktig og sosialt god utvikling.

Nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i Norconsult? Få med deg serien «Rådgiverne» der vi gir deg et unikt innblikk i vår arbeidshverdag her: https://www.norconsult.no/radgiverne/

Vil du vite mer om hvilke muligheter du med noen års erfaring har i Norconsult? Les her: https://www.norconsult.no/jobb-og-karriere/heads-for-tomorrow---professional/

Dine hovedoppgaver vil være:

 • Klimagassregnskap for selskapet

 • Gjennomføring av forbedringsprosjekter for å redusere vårt fotavtrykk, slik at vi når vår nullvisjon

 • ESG/bærekrafts-rapportering og utvikling av metodikk og prosesser for rapportering om vår påvirkning (Environmental Social, Government)

 • Rådgivning knyttet til ulike sertifiseringer innen miljø og klima

 • Støtte til lokalt miljøarbeid ved våre kontorer

Det kan også være aktuelt med andre oppgaver som ligger innenfor avdelingens ansvarsområde, særlig knyttet til arbeidsmiljø og ytre miljø og rolle som bærekraftskoordinator i større, tverrfaglige oppdrag.

For oss er det viktig at du:

 • Har relevant utdanning fra høyskole eller universitet, 2-5 års erfaring, gjerne innen klima, miljø og energi.

 • Har oppriktig engasjement og interesse i å gjøre en forskjell i det grønne skiftet og bidra til kontinuerlig forbedring

 • Har en strukturert, analytisk og selvstendig arbeidsmåte med gode gjennomførings- og samarbeidsevner

 • Har evne til å veilede og kommunisere presist

 • Ønskelig med kjennskap til relevant regelverk for vår virksomhet og til sertifiserings- og rapporteringsordninger for bærekraft, miljø, energi og klima som BREEAM, CEEQUAL, GRI, ISO 14001 og Miljøfyrtårn.

 • Har meget gode norsk-kunnskaper og er god i engelsk, både skriftlig og muntlig

Det er fint om du har utdannelse og/eller erfaring fra BAE-bransjen og interesse for den type fag og oppdrag som Norconsult arbeider med.

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag 

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger 

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi  

 • Fleksibel arbeidstid 

 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat 

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift 

 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser 

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.  

Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo. 

Kontaktpersoner

Torhild Tøndel
Avdelingsleder Stab
Telefonnummer: +47 454 01 672

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 4000 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger