Vi søker dyktig byggeleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Prosjekt Alta vest i Region nord har flere spennende tunnelprosjekter som skal gjennomføres de nærmeste årene. Til disse krevende og omfattende prosjektene søker vi en dyktig byggeleder som skal ha ansvar for gjennomføringen av delprosjekt E69 Skarvbergtunnelen.

Stillingen skal i hovedsak ivareta ledelsen, koordinering og følge opp arbeid med totalentreprise for Prosjekt Alta vest og byr på tverrfaglig samarbeid i et solid fagmiljø. Spennvidden i oppgaver er stor og vil variere alt etter kompetanse.

Stillingen er organisert i Prosjekt Alta vest i Prosjektavdelingen. Prosjektet har 15 ansatte spredt på ulike kontorsted i Nord- Norge. Kontorsted for stillingen vil være i Alta.

Det må påregnes en stor grad av reisevirksomhet til anlegg i Nord-Norge.

Om delprosjekt E69 Skarvbergtunnelen:

Prosjektet består av tunnel med tilhørende vei på hver side av denne. Tunnelens lengde er på 3470 m og skal bygges etter tunnelklasse B, med tunnelprofil T10,5 GS. Gang- og sykkelvei skilles fra kjørevei med veirekkverk. På hver side av tunnelen skal det bygges portaler av betong. På sørsiden av tunnelen skal det bygges 500 meter vei og på nordsiden ca. 2820 meter vei.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utarbeidelse av konkurransegrunnlag, offentlige utlysninger, kontrahering og følge opp kontraktarbeid.
 • Ansvar for å lede prosjekteringsarbeid, byggearbeid, herunder arbeidslederansvar for prosjektmedarbeidere, økonomioppfølging, oppfølging av byggherreforskriften, kvalitet og fremdrift.
 • Koordinering med andre faggrupper og etater internt og eksternt.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole innen anlegg, min. 3 år. Du har erfaring fra byggeledelse i entreprisekontrakter eller erfaring fra totalentreprise innen anlegg. Det kan være en fordel at du har tunnelerfaring, samt erfaring innen: 
 • Offentlige anskaffelser innen og anlegg, kontraktsadministrasjon, herunder økonomioppfølging.
 • Kompetanse i kvalitetsstyring inkludert kjennskap til aktuelle standarder.
 • Personalledelse og kjennskap til avtaleverk.
 • For søkere med sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområder, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes.
 • Søkere må ha førerkort klasse B.
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)
 • Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • God pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • Gtatsskoler og god muligheter for faglig påfyll
 • Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Ivar Kaino
Prosjektleder
E-postadresse: ivar.kaino@vegvesen.no
Telefonnummer: 992 77 769

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger