Vi søker dyktig arealplanlegger

Stillingsbeskrivelse

Planavdelingen er en av 6 landsdekkende enheter innenfor Infrastrukturdivisjonen og består av ca 60 kompetente medarbeidere. Avdelingens ansvar er å sikre effektiv planproduksjon med kvalitet, samt forvalte jernbanenes interesser overfor eksterne utviklere. Avdelingen skal også være et kompetansesenter med spesialkompetanse innen planlegging og jernbaneteknikk som skal kunne benyttes for andre enheter i Bane NOR og eksternt.. Planavdelingen er ansvarlig for å besvare innkomne planer (eksterne) på vegne av Bane NOR, herunder samordne, og å svare på uttalelser på vegne av Bane NOR. Avdelingen er primærkontakt for de 154 jernbanekommunene i Norge. Vi søker etter en engasjert og samfunnsorientert arealplanlegger til seksjon for forvaltning og samfunnskontakt. Stasjoneringssted er p.t. Oslo

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta jernbanens interesser i behandling av eksterne planer
 • Arbeide for knutepunktutvikling
 • Bidra inn i prosjekter
 • Delta som Bane NORs representant i ulike kommunale og regionale fora
 • Lede og/eller delta i ulike samarbeidsgrupper internt og eksternt

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning som sivilingeniør, sivilarkitekt, landskapsarkitekt, arealplanlegger eller tilsvarende.
 • Erfaring som arealplanlegger er en fordel
 • God kjennskap til offentlige planprosesser og offentlig saksbehandling
 • God kjennskap til plan- og bygningsloven og forvaltningsloven
 • Erfaring fra jernbaneplanlegging er en fordel

Personlige egenskaper

 • Til stillingen ønsker vi en medarbeider som kommuniserer tydelig, er selvgående og initiativrik. Vi søker deg som er målbevisst, samarbeidsvillig og resultatorientert med evne til både å gi og skape entusiasme. I tillegg må du ha gode formuleringsevner både muntlig og skriftlig.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som holder et høyt faglig nivå, og vil få arbeide i et foretak som utfører spennende og samfunnsnyttige oppgaver for fremtidens jernbane. I tillegg kan vi tilby gode utviklingsmuligheter, et godt arbeidsmiljø, betalt overtid, fleksible arbeidstidsordninger, personalbillett med NSBs tog.

Kontaktpersoner

Ragnhild Lien
Telefonnummer: (+47) 92029214

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger