Vi søker driftssjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi eier og forvalter 13 togverksteder som utgjør ca. 200.000 kvadratmeter bygningsmasse. Våre verksted leies i dag ut komplette til verkstedsoperatører. I konkurranseutsettingen er det lagt til grunn at verksteder leies ut direkte til togoperatører. Verkstedene skal støtte opp om en moderne og velfungerende jernbane, og det skal utvikles arealeffektive multibruker-løsninger tilpasset en fremtidig konkurransesituasjon.

Som driftssjef vil du tilhøre drift og vedlikeholdsavdelingen og vil jobbe inn mot alle verkstedene på landsbasis. Gjennom ditt daglige virke, der du gjennomfører på rett tid, pris og kvalitet, forventes det at du sørger for optimal vedlikeholdsplanlegging og tilstandsvurderinger.

Stillingen rapporterer til leder for drift og vedlikehold

Arbeidsoppgaver

 • Driftsplanlegging, tilsyn og skjøtsel som for eksempel innebærer overvåking, oppfølging og drift av bygg, tekniske anlegg og grunn på verkstedeiendommene
 • Internkontroll og brannvern
 • Sørger for at vedlikeholdsprosessen gjennomføres i et LCC-perspektiv
 • Gjennomføre innkjøp samt oppfølging av driftsavtaler og rammeavtaler
 • Oppfølging av avviksmeldinger og øvrige kundehenvendelser
 • Identifisere og gjennomføre tiltak som bidrar til høy kunde- og leietakertilfredshet.
 • Benytte gjeldende vedlikeholdssystem (Lydia) og andre digitale verktøy relevant for jobben.
 • Det kan pålegges andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ingeniør/teknisk fagskole eller tilsvarende
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • God kjennskap til byggfaget og økonomi
 • Kjennskap til myndighetskrav ifm. byggprosjekter, brannvern, HMS/SHA
 • Erfaring med innkjøp og anskaffelser og kjennskap til fredning og vern
 • Førerkort klasse B
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Du viser gjennom handling at du er dyktig til å samarbeide
 • Du har stor gjennomføringsevne og etterlever organisasjonens regler og prosedyrer
 • Du planlegger godt og er på jakt etter forbedringer i eksisterende måter å gjøre ting på
 • Du mestrer flere arbeidsoppgaver på en gang og er dyktig til å prioritere

Vi tilbyr

 • Personalbillett med NSBs tog
 • Fleksible arbeidstidsordninger og overtidsbetalt
 • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Jan Rune Nordgård
Telefonnummer: (+47) 91671609

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon