Vi søker driftssjef til stasjoner på Østfoldbanen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Du vil jobbe i Region øst og er en viktig bidragsyter til vårt team som i dag består av 12 dyktige medarbeidere. Vår region har ansvar for stasjoner på banestrekningene langs Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen sør, Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen.

Du skal sørge for at innvendig og utvendig drift av alt areal knyttet til eiendom på stasjonsområdene, bygg og grunn er i god stand. Ditt bidrag er vesentlig slik at vi viser oss som en ledende forvalter av knutepunkt som bidrar til høy tilfredshet hos reisende, leietakere og andre som bruker stasjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Driftsplanlegging, tilsyn og skjøtsel som for eksempel innebærer overvåking, oppfølging og drift av bygg, tekniske anlegg og grunn på stasjoner
 • Internkontroll og brannvern
 • Gjennomføre innkjøp samt oppfølging av driftsavtaler og rammeavtaler
 • Oppfølging av avviksmeldinger og øvrige kundehenvendelser.
 • Identifisere og gjennomføre tiltak som bidrar til høy kunde- og leietakertilfredshet.
 • Benytte gjeldende vedlikeholdssystem (Lydia) og andre digitale verktøy relevant for jobben.
 • Det kan pålegges andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ingeniør/teknisk fagskole eller tilsvarende
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • God kjennskap til byggfaget og økonomi
 • Kjennskap til myndighetskrav ifm. byggprosjekter, brannvern, HMS/SHA
 • Erfaring med innkjøp og anskaffelser og kjennskap til fredning og vern
 • Førerkort klasse B
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Strukturert og nøyaktig og høy grad av selvstendighet
 • Høy gjennomføringsevne og sulten på å oppnå resultater
 • Aktivt bidra til et godt arbeidsmiljø der vi gjør hverandre gode
 • Proaktiv og ser kundens behov
 • Meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Moderne lokaler i Oslo sentrum
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Fleksible arbeidstidsordninger og overtidsbetalt
 • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Kamran Nikazm
Telefonnummer: (+47) 916 73 800

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon