Vi søker driftsingeniør ved spennende eiendom

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg (ca 2,9 mill kvm) med mening i hele Norge og i over 50 andre land. Statsbygg, område vest har kontor i Bergen og har ansvar for Statsbyggs eiendommer i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Området har drift- og vedlikeholdsansvar for ca. 500.000 m² bygningsmasse. Vi har ca. 65 ansatte ved kontoret og på eiendommene.

Statsbygg har en ledig stilling som Driftsingeniør ved Universitetet i Stavanger. Som eier av eiendommen, har Statsbygg ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Driftsavdelingen består av 11 ansatte med kompetanse innenfor ulike fagområder. Driftsingeniør skal være arbeidsleder for driftsgruppen, som består av ca. 10 medarbeidere og rapporterer til Underdirektør. Arbeidssted er for tiden Universitetet i Stavanger.

Som eier og utleier bestreber Statsbygg seg på å ha et godt og konstruktivt samarbeid med våre kunder og brukere. God kundebehandling er derfor viktig i alle ledd i vår organisasjon. Vi ser etter en serviceorientert person som trives med utfordrende oppgaver og høyt tempo og som bidrar til fornøyde kunder, brukere og driftsteam.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ledelse av driftsenheten med hovedvekt på kundebehandling, innkjøp, administrasjon, faste rutiner og fordeling av arbeidsoppgaver
 • Være kontaktperson i driftsavdelingen for alle henvendelser fra våre kunder og brukere, fordele og holde kontroll på at oppgavene blir utført innen rimelig tid
 • Bidra i overtakelse av bygg/tekniske anlegg vedrørende kontroll av funksjoner, spesielt innen automasjon/SD-anlegg
 • Forestå, systematisere og tilrettelegge drift av bygninger, tekniske anlegg og uteområder
 • Systematisering av dokumentasjon og rutiner i henhold til eiendommens internkontrollsystem
 • Aktivt bidra til at Statsbygg når de mål som er satt innenfor ulike satsingsområder, for eksempel miljø, universell utforming, FDV, og spesielt innen faget automasjon
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen avhengig av kandidatens kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning på minimum bachelornivå, fortrinnsvis innen VVS/automasjon
 • Relevant praksis innen drift og vedlikehold av bygninger og tekniske anlegg, inkludert bruk av dataverktøy
 • Relevant praksis innen Automasjon/SD-anlegg vil bli spesielt vektlagt
 • Erfaring fra kunderettet virksomhet og innkjøp
 • Erfaring fra arbeidsledelse
 • God fremstillingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Planmessig og strukturert
 • Initiativtaker
 • Evne til å skape gode relasjoner og samarbeid internt og eksternt
 • Selvstendig, engasjert og beslutningslojal
 • God til å planlegge, prioritere og gjennomføre

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et godt og utviklende fag- og arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling og opplæring tilpasset medarbeidernes og Statsbyggs behov
 • Fleksibel arbeidstid

Stillingen avlønnes i stillingskoden som overingeniør fra kr 550 000,- til 680 000,-. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse. Statens pensjonskasse tilbyr en av Norges beste pensjons- og forsikringsordninger. Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

 

Kontaktpersoner

Tom Vebner
Telefonnummer: 901 03 708

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 11,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2018 på 6,8 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,9 millioner kvm til en verdi av ca. 48 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeidere som vil gjøre oss enda bedre!

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger