Vi søker drifts- og vedlikeholdssjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi har nå en ledig stilling som drifts- og vedlikeholdssjef i avdelingen «Jernbaneeiendom». Avdelingen har ansvar for den delen av eiendomsporteføljen hvor det ikke stopper tog, og er svært variert hva gjelder type bygg, leietakere, prosjekter mm. Ditt ansvar vil være å sikre en profesjonell drift og eierskap til våre eiendommer, med særlig oppmerksomhet mot eiendomsrettet tjenesteyting til andre divisjoner i konsernet.

Stillingen rapporterer til regionleder.

Arbeidsoppgaver

 • Drift og vedlikehold av all eiendomsmasse i definert portefølje
 • Forestå typiske eiendomsrelaterte leietakeroppgaver
 • Gi gode råd innen eget fagområde ved utvikling av nye og gamle anlegg
 • Kontrollert og systematisk oversikt over tilstandsbasert vedlikehold og fornying i et både kort og langsiktig perspektiv
 • Sikre god og økonomisk drift i kost-nytte-perspektiv både i forhold til eierrollen og brukerrollen.
 • Søke å minimere uforutsette oppgaver
 • Ansvar for brannvern
 • Andre arbeidsoppgaver som naturlig tilhører stillingen kan tillegges

Ønskede kvalifikasjoner

 • Vi ønsker at du har relevant erfaring og utdanning (eks. teknisk fagskole eller bachelor/ingeniør innen bygg, vvs, elektro, automasjon eller tilsvarende)
 • Driftsrettet eiendoms- og forvalterkompetanse
 • Byggteknisk forståelse
 • Du kan forskjellen på eier- og leietakeroppgaver, samt betydning av særavtaler rundt dette.
 • God kompetanse i MS-Office og evner å sette seg raskt inn i nye IT program

Personlige egenskaper

 • Du identifiserer deg med våre verdier som er åpen, engasjert og profesjonell
 • Du er strukturert og legger gode planer som gjennomføres
 • Du har gode samhandlingsevner og vet hvordan du skaper gode relasjoner internt og eksternt
 • Du har en utpreget serviceinnstilling mot alle våre brukere
 • Du er selvgående, systematisk og setter deg inn i nye arbeidsoppgaver raskt
 • Vi legger vekt på frihet under ansvar slik at man må kunne prioritere og styre ressursbruken sin på en effektiv måte.

Vi tilbyr

 • Moderne lokaler i Oslo sentrum
 • For tiden personalbillett med NSBs tog
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Marianne Bakken
Telefonnummer: (+47) 950 44 092

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon