Vi søker drifts- og vedlikeholdsansvarlig

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I forbindelse med Bane NOR Eiendom sin nye FDV-strategi bygger vi nå opp drifts- og vedlikeholdskompetansen i egen organisasjon og søker etter flere dyktige drifts- og vedlikeholdsansvarlige.

Som drifts- og vedlikeholdssjef har du ansvar for å sikre profesjonell drift og eierskap av Bane NORs eiendommer. Vi søker deg som evner å ivareta rollene som prosjekteier og prosjektleder for store og små prosjekter på våre eiendommer innenfor en geografisk portefølje. Du evner og lede prosjekter i egen regi, så vel som å bestille fra eksterne utførere der du ivaretar prosjekteierrollen og er ansvarlig for prosjekter fra A – Å, gjennom utarbeidelse av konkurransegrunnlag / bestilling, gjennomføring og innhenting av sluttdokumentasjon.

Du vil jobbe i et tverrfaglig team med en svært variert portefølje hva gjelder bygningstyper, kompleksitet, leietakere og prosjekter. Ditt ansvar som drifts- og vedlikeholdsansvarlig vil være å sikre profesjonell drift og eierskap til våre eiendommer i fellesskap med forvalter og eiendomssjef.

Stillingen innebærer ikke personalansvar og du vil rapportere til regionleder.

Arbeidsoppgaver

 • Administrasjon og ansvar for drift og vedlikehold av definert eiendomsportefølje og lede vedlikeholdsprosjekter
 • Forestå typiske eiendomsrelaterte leietakeroppgaver og ha ansvar for brannvern og myndighetskrav
 • Gi råd for oppgradering og utvikling av bygg
 • Kontrollert og systematisk oversikt over tilstandsbasert vedlikehold og fornying i et både kort og langsiktig perspektiv
 • Sikre god og økonomisk drift i kost-nytte-perspektiv både i forhold til eierrollen og brukerrollen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Vi ønsker at du har relevant erfaring og utdanning fortrinnsvis ingeniør innen bygg, vvs, elektro, automasjon eller tilsvarende samt byggteknisk forståelse
 • For å lykkes i stillingen må du ha driftsrettet eiendoms- og forvalterkompetanse
 • Du kan forskjellen på eier- og leietakeroppgaver, samt betydning av særavtaler rundt dette
 • Førerkort kl B
 • Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert og legger hensiktsmessige planer som gjennomføres
 • Du har gode samhandlingsevner og vet hvordan du skaper gode relasjoner internt og eksternt
 • Du er selvgående, systematisk og setter deg inn i nye arbeidsoppgaver raskt
 • Vi legger vekt på frihet under ansvar slik at du må kunne prioritere og styre ressursbruken din på en effektiv måte

Vi tilbyr

 • En faglig utfordrende stilling hos en viktig samfunnsaktør
 • Moderne lokaler nær Oslo S
 • Personalbillett med alle NSB sine tog
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Gode pensjonsordninger

Kontaktpersoner

Torbjørn Immerstein
Telefonnummer: (+47) 952 87 982

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon