Vi søker direktør til administrasjonsavdelingen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Som vår nye administrasjonsdirektør får du en sentral rolle i videreutviklingen av NVE. Du vil møte utfordringer og forventninger internt og eksternt.

Vi søker deg som er endringsorientert og som kan arbeide strategisk med digitalisering og med utvikling av mer effektive arbeidsprosesser for å gi best mulig løsninger og service til våre brukere. Et viktig ansvarsområde er å videreutvikle avdelingens leveranser av smidige administrative og faglige fellestjenester.

Vi forventer at du bidrar helhetlig i arbeidet med NVEs utfordringer og deltar aktivt i toppledergruppen. Du fremmer godt og effektivt samarbeid innad i NVE og med eksterne aktører.

Arbeidsoppgaver
 • Du vil ha det overordnede ansvaret for ca 80 medarbeidere fordelt på 7 seksjoner innenfor HR, økonomistyring, IKT, jus, informasjonsforvaltning,bibliotek, arkiv og drift
 • Du rapporterer til Vassdrags- og energidirektøren, inngår i NVEs toppledergruppe og bidrar til beslutninger i hele NVEs forvaltningsområde
Ønskede kvalifikasjoner
 • Du har relevant høyere utdanning fra universitet/høyskole
 • Du har relevant ledererfaring, gjerne fra statlig forvaltning
 • Du har erfaring og kompetanse innenfor et eller flere av avdelingens ansvarsområder
 • Du har erfaring med utvikling av arbeidsprosesser
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Erfaring med strategisk bruk av IKT i utviklingsprosesser vil være en fordel
 • Erfaring med implementering av systemer for effektiv virksomhetsstyring vil være en fordel
Personlige egenskaper
 • Du har evnen til å motivere og utvikle medarbeidere slik at de gjennom sitt arbeid bidrar til at NVE når sine mål
 • Du har gode analytiske og strategiske evner
 • Du er resultatorientert og innehar en god prosessforståelse
 • Du er relasjonsorientert og har fokus på godt samarbeid på tvers i hele organisasjonen
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

  Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG før tiltredelse.
Vi tilbyr
 • En sentral lederstilling innen en organisasjon med dyktige og motiverte medarbeidere i et utviklende og godt arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter i en samfunnsnyttig virksomhet i utvikling og endring
 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver
 • Gode arbeidstidsordninger
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som avdelingsdirektør (1060) iht. statens lønnsregulativ etter kvalifikasjoner. Herfra trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler

  I NVE har vi et tverrfaglig miljø med medarbeidere med bakgrunn fra over 20 nasjoner. Det er et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. NVE er tilknyttet avtalen om inkluderende arbeidsliv og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

  Legg ved vitnemål elektronisk. Attester tas med til eventuelt intervju. Søknadspapirer returneres ikke.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes.

  Les mer på www.nve.no

Kontaktpersoner

Gurid Lunde
Kathrine Berg Nilsen
Telefonnummer: (+47) 22 95 98 62
Per Sanderud
Telefonnummer: 22959020/94507349

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger