Vi søker deg som ønsker å styrke samhandling i byggeprosjektene.

ITB-ansvarlig / teknisk prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. april, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Moderne bygg blir stadig mer komplekse. Det stilles høye krav til energieffektivitet, sikkerhet, komfort og livsløpskostnader. For å ivareta gode løsninger for byggets ulike tekniske installasjoner, få installasjonene til å virke som de skal innen avtalt tid og sikre en optimal driftsfase er det viktig med tverrfaglig teknisk kompetanse. 

Vårt eiendomstekniske tverrfaglige miljø består av medarbeidere innen elektro og automatikk, energi og miljø, VVS, brannvern, data/IT og FDV-rådgivning. Vi bistår eiendomsutviklere og byggherrer med tverrfaglig koordinering i prosjekt for å kvalitetssikre godt samspill mellom tekniske leveranser og god kvalitet på tekniske løsninger. For å styrke vår kapasitet og kompetanse innen dette området søker vi nåen ny person til vårt fagmiljø. Rollen vil ha et bredt nedslagsfelt, der du både kan jobbe som ITB-ansvarlig eller som teknisk prosjektleder avhengig av prosjektenes behov og omfang. Stillingen gir stor påvirkningsmulighet både i prosjekt- og driftsfasen av en eiendom.

Noen sentrale arbeidsoppgaver vil være:

  • Delta i utarbeidelse av krav- og funksjonsspesifikasjoner for tekniske anlegg.
  • Bistå kunder med innkjøp og kontrahering av tekniske entrepriser til bygg.
  • Sikre en god overgang til teknisk forvaltning med eiendomsforvalter.
  • ITB-koordinering og kvalitetssikring i alle prosjektets faser i henhold til NS 3935.
  • Sikre integrering av tekniske bygginstallasjoner.
  • Lede ITB- og tekniske prosjekteringsmøter.
  • Oppfølging av at prosesser beskrevet i kontrakt gjennomføres og dokumenteres.
  • Følge opp prøvedriftsfaser og opplæring av driftspersonell.

Ønskede kvalifikasjoner:

Minimum 3- 5 års relevant praksis, spesielt innenfor test og idriftsettelse av tekniske anlegg. Du har tverrfaglig kunnskap og interesse for tekniske systemer i bygg.

Du har kunnskap om grensesnitt og sammenhenger i en byggeprosess, prosessforståelse innenfor styringssystemer, VVS tekniske løsninger og elektrotekniske løsninger.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du er strukturert, relasjonsbyggende og utadvendt. Du har god evne til planlegging og helhetlig tenking, og har en analytisk og detaljorientert tilnærming til arbeidsoppgavene dine.

Det er i tillegg viktig for oss at du er ansvarlig, engasjert, fremtidsrettet og opptatt av å bidra til et godt fellesskap.

Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser, en jobb i et flerfaglig miljø med mangfold og med fleksible utviklingsmuligheter, i et solid selskap i en spennende bransje. 

Kontaktpersoner

Erik Erlien
Daglig leder
Mobil: 952 63 928
Stine Wold
Sjef for HR og forretningsutvikling
Mobil: 952 30 737

Hvem er Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS?

Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS forvalter nærings- og boligeiendom med tanke på hele eiendommens livsløp. Vi utvikler og leverer tjenester til eiendomsbransjen der bærekraft, teknologi og mennesker står i fokus. Vår styrke ligger i å ta ansvar for eiendommen i alle faser over hele eiendommens livsløp.