Vi søker deg som kan energiledelse til nyopprettet stilling

Seniorrådgiver/senioringeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. februar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenesten - Viten om verden for vern av Norge

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser.

Etterretningstjenesten er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har nå ledig nyopprettet stilling innen energiledelse og rådgivning. 

Vi ser det økende behovet for god og langsiktig ledelse av et spennende fagfelt hvor rette person vil ha stor påvirkning og være med på å forme veien videre. Stillingen er direkte underlagt eiendomssjef, men du vil bli del av et stort tverrfaglig miljø med ansvar for helhetlig utvikling, drift og vedlikehold av E-tjenestens bygningsmasse.  

Som medarbeider i Etterretningstjenesten vil du bidra i vårt viktige samfunnsoppdrag, samt være en del av et miljø kjennetegnet av høy kompetanse og sterkt engasjement for fagfeltet.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve energiledelse- og rådgivning og bidra i virksomhetens langsiktige planer innen klima, miljø, energi og bærekraft
 • Utarbeide tiltaksanalyser og handlingsplaner for energieffektivisering- og optimalisering
 • Innhente og rapportere forbrukstall og nøkkeltallsindikatorer for energibruk
 • Delta i merkantile prosesser som oppfølging av rammeavtaler og initiering av nye energiavtaler
 • Bistå i periodisk rapportering innen fagområdene for energi og økonomi

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker: 

 • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå
 • Relevant erfaring med god resultatoppnåelse
 • Generelle IKT-kunnskaper 

I tillegg er det ønskelig om du har:

 • Erfaring med ulike typer økonomisystem
 • Erfaring med fagområdet eiendom, bygg og anlegg

Særskilte krav for stilling i Etterretningstjenesten:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort klasse B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfelles gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Krav til personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt. 

Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere. 

I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt atbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning. 

For den konkrete stillingen kreves i tillegg følgende egenskaper:

 • Serviceinnstilt 
 • Løsningsorientert og proaktiv holdning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Strukturert og evne til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell. 

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige låne- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få lønn etter avtale i stillingen som seniorrådgiver (1364)/ senioringeniør (1181).

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 230 94 289

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger