Vi søker deg med interesse for infrastruktur og analyse av store datamengder

Teknisk infrastrukturingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenesten har en stilling ledig som teknisk infrastrukturingeniør. I denne stillingen skal du bidra til å planlegge og etablere infrastruktur for nettverk og analyse. I tillegg ønsker vi at du også bidrar til å utvikle kontoret, det gode miljøet og kulturen. Du skal også bidra med din kompetanse og tekniske innsikt i ulike utfordringer som vi løser på kontoret. Du blir en del av et team med høyt kompetent miljø med ansvar for planlegging, etablering og drift av høykapasitets nettverk med spennende utfordringer.

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Stillingen er ved Forsvarets stasjon Ringerike, som driver innsamling mot utvalgte satellitter i verdensrommet. Stasjonen er kanskje et av landets mest spennende og komplekse tekniske anlegg under vekst, og ligger lokalisert nær Hønefoss, 6 mil utenfor Oslo. Stasjonen ligger i et fint friluftsområde som legger til rette for både frisk luft og trening i arbeidstiden. I tillegg kan det være mulig å leie leilighet igjennom jobben.

Er du nyutdannet med den rette fagkombinasjonen?

Da ønsker vi gjerne at du søker. Vi kan love deg en unik erfaring som vil hjelpe deg videre i karrieren.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, etablere, vedlikeholde og videreutvikle infrastruktur for tap/agg-nett og analyseinfrastruktur
 • Etablere og vedlikeholde automatiserte prosesser for optimal drift av infrastruktur
 • Vedlikeholde og videreutvikle rutiner for dataflyt og prosessering

Kvalifikasjoner

Det kreves: 

 • For overingeniør:
  • Bachelorgrad eller tilsvarende med relevant teknisk fagbakgrunn. Annen teknisk utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • For senioringeniør:
  • Mastergrad eller tilsvarende med relevant teknisk fagbakgrunn. Annen utdanning med relevant teknisk fagbakgrunn og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende utdanning utover bachelorgrad
 • God teknisk nettverksinnsikt og sikkerhetsforståelse
 • Kjennskap til tap-agg nettverksteknologi 
 • Kjennskap til automatisering av infrastruktur
 • Gode fremstillingsevner i engelsk, skriftlig og muntlig

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra nettverksanalyse av høyhastighets- og høykapasitetsnettverk
 • Erfaring med tap/agg nettverksteknologi/maskinvare
 • Erfaring med scripting og programmatisk oppsett av infrastruktur og verktøy for dette
 • Kompetanse/erfaring med nettverksanalyse og infrastruktur for analyse
 • Erfaring fra moderne Software Defined Network teknologier 

Særskilte krav: 

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper

Personlig egnethet tillegges stor vekt. Vi søker deg som er pålitelig og løsningsorientert. Du ser kreative løsninger på komplekse tekniske utfordringer, og har evner til å sette planer ut i livet. Samtidig har du innsikt nok til å unngå fallgruver. Du kommuniserer og samarbeider godt med de rundt deg, også de du ikke møter til daglig.

Vi tilbyr

 • Stilling: Overingeniør / Senioringeniør (kode 1087 / 1181)
 • Lønn: kr. 516 400 - 643 000 (lønnstrinn 58 - 70) for overingeniør og kr. 618 600 - 708 000 (lønnstrinn 68 - 75) for senioringeniør i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. Lønn fastsettes innenfor spennet på bakgrunn av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% av lønnen til pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.
 • Arbeidssted: Ringerike

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 23 09 52 49

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger