Vi søker arealplanleggere som vil være med å styrke vår satsing på planfaglige oppgaver

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Arealplanlegging handler om å planlegge for fremtidens samfunn. I Norconsult har vi respekt for at planoppgaver krever en tverrfaglig og helhetlig tilnærming for å finne de gode løsningene. Vi er opptatt av involvering, og utvikling av planer med høy faglig kvalitet, som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling, både miljømessig, sosialt og økonomisk.

Norconsult har solid kompetanse og erfaring innen planprosesser og arealplanlegging etter plan- og bygningsloven og forskrifter. Vår erfaring dekker hele spekteret innenfor plansystemet, samt offentlige planprosesser og saksbehandling. Vi legger vekt på gode prosesser og tar også gjerne på oss oppgaven som strategisk rådgiver, verkstedsleder eller prosessdriver.

Til planavdelingen i Sandvika søker vi nå etter flere arealplanleggere. Avdelingen består i dag av ca. 40 medarbeidere, bestående av planleggere, planarkitekter, urbanister, ingeniører og samfunnsvitere med variert og slagkraftig fagbakgrunn. Både nyutdannede og erfarne oppfordres til å søke.

For oss er det viktig at du:

 • Har planfaglig utdanning på masternivå
 • Har god kjennskap til plan- og bygningsloven og reguleringsprosesser
 • Har kjennskap til bilde-, presentasjons og redigeringsprogram og gjerne BIM-verktøy
 • Er utviklings- og kunnskapsorientert, faglig nysgjerrig, kreativ, kvalitetsbevisst
 • Er strukturert og ansvarsfull
 • Har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
 • Har evne til å fungere i team og nettverk

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Eget fora for yngre medarbeidere med direkte tilgang til konsernets toppledelse (Yngres Råd)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søkner som blir behandlet.

Kontaktpersoner

Kristoffer Rein
Arealplanlegger / Landskapsarkitekt MNLA
Thora Heieraas
Avdelingsleder Hovedkontor
Telefonnummer: 45401724

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine ca. 3500 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 80 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger