Vi søker arealplanlegger til store og spennende utbyggingsprosjekter 

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. september, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 

Utbyggingsdivisjonen i Bane NOR er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av ny jernbaneinfrastruktur i Norge. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Utbygging Vest/Midt har det overordnede ansvaret for de store utbyggingsprosjektene i Vest- og Midt-Norge. Enheten er i dag ansvarlig for byggingen av dobbeltspor mellom Arna og Bergen, og for detaljplanlegging av nye prosjekter i vårt område. Flere byggeprosjekter står for tur i årene fremover, som utvidelse av godsterminalen i Bergen, fellesprosjektet med Statens vegvesen, E16/Vossebanen Arna- Stanghelle og Sandnes - Nærbø. Prosjektarbeidet utføres av et engasjert og tverrfaglig miljø med ca. 90 medarbeidere.

Vi søker en engasjert og samfunnsorientert arealplanlegger til Utbygging Vest/Midt. En av de første oppgavene vil bli mot prosjektet E16/Vossebanen Arna-Stanghelle. Strekningen er kjent som en av de mest rasutsatte og sikkerhetsmessig utfordrende vei- og banestrekningene i Norge. Som et av svært få samferdselsprosjekter i Norge, skal det utarbeides en statlig arealplan med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som planmyndighet. Prosjektet er organisert som et fellesprosjekt mellom Statens Vegvesen og Bane NOR, der Statens Vegvesen leder fellesprosjektet. Det vil også bli involvering i de andre utbyggingsprosjektene i UVM sin portefølje. Vi håper nettopp du tar utfordringen og har lyst til å bli med på laget i et av Norges mest spennende vei- og baneprosjekter. I prosjektet vil du få gode utviklingsmuligheter i en spennende stilling og inspirerende arbeidsmiljø. Vi ønsker kandidater som kan være med og sette sitt preg på prosjektet både faglig og sosialt. 

Stasjoneringssted vil være Bergen. 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i arbeidet med å utarbeide reguleringsplaner med konsekvensutredning (KU)
 • Følge opp rådgivernes arbeid og leveranser, med særlig vekt på planlegging etter Plan- og bygningsloven
 • Delta i tverrfaglige samarbeidsgrupper
 • Bidra i prosjektet med innspill til risiko, framdriftsplaner, analyser og rapportering
 • Bistå i kommunikasjon med offentlige og private aktører

Ønskede kvalifikasjoner

 • Inngående kjennskap til Plan- og bygningsloven
 • Erfaring fra komplekse planprosesser er ønskelig, gjerne tilknyttet planlegging av store samferdselstiltak
 • Høyere utdanning innen arealplanlegging, sivilingeniør/ingeniør, arkitekt/landskapsarkitekt eller tilsvarende
 • Kjennskap til digital planlegging, 3D/BIM verktøy, og bruk av dette i prosjekter
 • Minimum fem års erfaring fra planprosjekter
 • Gode språklige ferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Interesse for planprosesser og kollektivtransport
 • Strukturert og selvgående
 • Jobber godt i team
 • Tåler å arbeide under press
 • God evne til å dokumentere og formidle skriftlig og muntlig
 • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, engasjert, respektfull og nytenkende

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Gode pensjonsordninger
 • Årsbillett på VYs tog

Kontaktpersoner

Asle Sæterdal
Fungerende Prosjektsjef Utbygging
Telefonnummer: 92059088

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger