Vi søker arealforvalter

Stillingsbeskrivelse

Vi søker arealforvalter til avdelingen Jernbaneeiendom i Oslo.  Avdelingen har ansvar for en spennende eiendomsportefølje bestående av all eiendom Bane NOR disponerer, med unntak av stasjonsområder innenfor et geografisk avgrenset område. Porteføljen er svært variert hva gjelder type eiendom, leietakere, prosjekter mm. Stillingen rapporterer til regionleder.

Vi ser etter deg som har erfaring fra relevant virksomhet. Du er teamorientert og har evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt. Vi legger vekt på frihet under ansvar slik at du kan prioritere og styre ressursene dine på en effektiv måte. Vi ser for oss at rett kandidat har god gjennomføringsevne og er løsningsorientert og fleksibel. 

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta og sikre Bane NOR sine eierinteresser
 • Forberede og gjennomføre oppmålingsforretninger
 • Henvendelser angående rettigheter
 • Henvendelser om bygging og tiltak spornært
 • Behandling av grunnervervhenvendelser
 • Bidra ved salg og kjøp av grunn
 • Andre oppgaver pålagt leder

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning, fortrinnsvis Jordskiftekandidat/master i eiendomsfag eller lignende
 • Relevant erfaring fra lignede stilling og økonomisk forståelse
 • God IKT-kompetanse, herunder erfaring med digitale kartverktøy
 • God eiendoms og matrikkelfaglig forståelse
 • God kunnskap om relevant lovverk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evner til å tenke helhetlig
 • Praktisk og løsningsorientert arbeidstilnærming
 • Strukturert, effektiv og selvstendig
 • Positiv og selvstendig

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et profesjonelt, uformelt og engasjert miljø med konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter. Bane NOR sitter i nye og moderne kontorlokaler i Schweigaardsgate 33. 

Kontaktpersoner

Tove Renee Steinheim Solbakken
Telefonnummer: 91774845

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon