Vi søker 2 miljørådgivere til Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR Utbyggingsdivisjonen har ansvar for å planlegge og gjennomføre prosjekter knyttet til ny infrastruktur. Ett av disse prosjektene er Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Fellesprosjektet Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask, trafikksikker og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane og veg. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss med jernbane. Prosjektet knytter øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetiden med tog mellom Bergen og Oslo med i underkant av en time.

Miljørådgiveren er den hos oss som har relevant og dokumentert miljøkompetanse.Vi søker nå 2 miljørådgivere som skal bidra med faglig støtte og som pådriver i prosjektet innen miljøspørsmål. Vi ser etter deg som trives med nye utfordringer, og som søker spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver.

Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye miljøambisjoner.

Stillingen rapporterer til leder for plan og samfunnskontakt.

Arbeidssted er Sandvika i sentralt beliggende og moderne lokaler.

 

Arbeidsoppgaver

 • Være miljøfaglig støtte i hele prosjektet, både i plan- og anleggsfase
 • Bistå i arbeid med risikovurderinger og risikohåndtering
 • Bidra til utarbeidelse og oppfølging av miljøtiltak i handlingsplaner
 • Bistå i tilsyn, utforming av søknader og øvrig miljøfaglig saksbehandling
 • Følge opp miljøoppgaver i anleggsfasen
 • Bistå i gjennomføring av opplæring ytre miljø
 • Bistå i etablering og vedlikehold av kvalitetsrutiner relevant for ytre miljø
 • Bistå i besvarelse av miljørelaterte henvendelser, utvikling av felles planer samt øvrige miljøfaglige leveranser for områdene
 • Etablere god kommunikasjon med interne og eksterne samarbeidsparter og instanser
 • I tillegg til arbeidsoppgavene som er spesifisert over kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under ansvarsområdet, eller som av ressursmessige hensyn er nødvendige å gjennomføre

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole innen relevante fagområder.
 • Erfaring fra arbeid med ytre miljø
 • Ønskelig med erfaring fra arbeidsoppgaver både innen naturmangfold og vannmiljø
 • God kunnskap om relevante lover og forskrifter
 • Kjennskap til miljøforvaltningen
 • Ønskelig med erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver, entreprenør og eller tilsvarende
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Selvstendig, initiativrik og løsningorientert
 • Har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper

Vi legger vekt på lojalitet til Bane NOR sine etiske regler og at du i tråd med Bane NOR sine verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert

 

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Knut Sørgaard
Telefonnummer: 958 08 616

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon