Vi satser på test og søker gode testledere!

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR skalerer nå opp satsingen på test, og etablerer et helt nytt fagmiljø for testing og testledelse. Vi leter etter 3 dyktige og engasjerte testledere som ønsker å bidra til å øke kvaliteten i IT-løsningene våre. Brenner du for testfaget og ønsker å være med oss på reisen med å etablere dette kompetanseområdet hos oss, er dette stillingen og miljøet for deg! Har du kolleger du gjerne vil jobbe med – søk gjerne som et team! 

Sentralt i videreutviklingen av Bane NOR er å sikre at konsernets arbeidsprosesser støttes opp av effektive løsninger, og at systemene forvaltes og utvikles på en god måte. Bane NOR har gjennom de siste årene bygget opp IKT-satsningen med et økt fokus på tilstrekkelig intern kompetanse. IKT er en enhet i divisjonen Drift og teknologi, og består av omtrent 400 faglig dyktige og hyggelige kolleger. 

Arbeidsoppgaver

Testlederne vil få ansvar for utførelse av testledelse og testing i prosjekter og tjenesteteam og jobbe tett med leverandører, fagmiljøene i divisjonene i Bane NOR og ulike IT-avdelinger i Bane NOR IKT. 

Som testleder vil du jobbe med testing og testledelse både i prosjekter og i forvaltning. Arbeidsoppgavene vil være varierte, og bestå av testplanlegging, funksjonell og teknisk testing, fasilitering og rapportering på planlagte, pågående og gjennomførte tester. Du vil få ansvar for å sikre at leveranser blir testet og verifisert på en grundig måte før nye system og integrasjoner skal tas i bruk av sluttbrukerne våre. Vi vil gjennomføre et testdataprosjekt som krever innsats og bidrag fra testledere for å syntetisere testdata i testmiljøene. I forbindelse med dette vil du bidra med analyse og spesifisering av testdatabehov, manuell og automatisk generering av testdata, samt gi innspill til retningslinjer for videre arbeid med testdata i Bane NOR.  

Som testleder i et nyetablert testmiljø vil du være en viktig bidragsyter til å etablere et godt fagmiljø og bidra til utforming av retningslinjer for arbeid med testfaget. 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Relevant arbeidserfaring kan erstatte manglende formell bakgrunn. 
 • Erfaring som testleder i smidige utviklingsmiljø/prosjekter 
 • Erfaring med fasilitering av arbeidsgrupper i utforming av f.eks krav og akseptansekriterier 
 • Erfaring med sporbarhet mellom krav og test 
 • Erfaring med planlegging og klargjøring av testmiljø inkl. testdata 
 • Erfaring med å identifisere risiko knyttet til testgjennomføring   
 • Erfaring med teknisk og ikke-funksjonell testing som testautomatisering, ytelsestesting, scripting/programmering (eksempelvis ifbm testing og testdatagenerering) 
 • Kjennskap til ISTQB rammeverk og relevante testverktøyporteføljer som Azure DevOps 
 • Svært god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk 
 • Fordel med kjennskap til IAM-løsninger og tilgangsstyring  

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen. 

Personlige egenskaper

 • Du er god på å kommunisere, og vet hvordan du gjør deg forstått og har gjennomslagskraft både blant utviklere, testere og kollegaer uten teknisk bakgrunn 
 • Du har god teknisk forståelse og evner å sette deg inn i forretningens, utviklers og andre interessenters ståsted. 
 • Du jobber målrettet, teamorientert og skaper gode samarbeidsrelasjoner eksternt og internt på tvers av nivåer og funksjoner 
 • Du er strukturert i din tilnærming til testarbeidet, og har et øye for detaljer 

 Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende. 

Vi tilbyr

 •  Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer
 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å være med på å bygge opp en funksjon i IT som skal sørge for at forretningen får best mulig støtte og at det realiseres gevinster fra IT-initiativ 
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 • Vi har også svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer og vintertid)
 • Sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

 Kontaktinformasjon

Guro Berild 
Avdelingsleder IT 
Mobil: 934 80 601  
Epost: guro.berild@banenor.no

Kontaktpersoner

Guro Berild
Avdelingsleder
E-postadresse: guro.berild@banenor.no

Hvem er Bane NOR - ?

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statlig foretak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, slik at enda flere kan ta mer tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.