Vi lyser ut tre stillinger som skal jobbe med å få flere norske søkere til europeisk helse- og IKT-forskning

Rådgiver/seniorrådgiver

Har du lyst til å bli en sentral del av Forskningsrådets strategiske rådgivnings- og påvirkningsarbeid for EUs kommende forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Forskningsrådet lyser ut tre stillinger som National Contact Points (NCP) for Horisont Europa. De tre NCP-stillingene skal til sammen dekke helse- og IKT-forskning, spesielt knyttet til e-helse og digital sikkerhet. 

NCP-ene skal ha mye kontakt med forskere, bedrifter, offentlige aktører, EU-rådgivere ved institusjonene, ulike deler av Forskningsrådet, departementer, direktorater og EU-kommisjonen. De tre stillingene vil være med i NCP-korpset vårt som består av rundt 30 personer og vil ha personaltilhørighet i Avdeling for digitalisering og IKT eller i Avdeling for helse. 

Du bør ha den erfaringen, kompetansen og motivasjonen som trengs for å kunne ta rollen med å hjelpe oss i det viktige strategiske påvirkningsarbeidet som nå skal foregå når HEU blir etablert. Du må kunne gi dybderådgivning til norske bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlige virksomheter til å søke og få gjennomslag i Horisont Europa og den siste fasen av det pågående Horisont 2020. Det blir dessuten viktig å kunne representere norske interesser i Horisont Europa. 

Hovedarbeidsoppgaver

 • planlegging og gjennomføring av rådgivningsaktiviteter for å styrke norsk deltakelse og muligheter i HEU
 • bidra til å utvikle samspillet mellom nasjonale og europeiske finansieringsordninger
 • strategiarbeid og rådgivning overfor myndigheter, FoU-institusjoner og næringsaktører
 • analysearbeid, utredningsarbeid og rapportering
 • representere Forskningsrådet - nasjonalt og internasjonalt
 • kommunikasjon og dialog med ulike aktører

Vi søker deg som

 • har relevant utdanning på master- eller doktorgradsnivå
 • har erfaring fra og interesse for helseområdet, eller arbeid med e-helse eller digital sikkerhet
 • har relevant og solid erfaring fra forskning, offentlig forvaltning og/eller næringsliv
 • er selvstendig og analytisk og har evne til å skaffe seg oversikt over et komplekst område
 • er initiativrik og resultatorientert og som har lett for å utvide eget nettverk og bygge relasjoner - internt og eksternt - med mange ulike aktører og nivåer
 • har svært god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Vi tilbyr deg

 • en spennende stilling og en sentral rolle i arbeidet med å fremme norske interesser i utformingen av HEU
 • kompetente og hyggelige kollegaer i en internasjonal setting
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger

Avdeling for helse består i dag av 19 medarbeidere. Avdelingen har et strategisk ansvar for å utvikle kunnskapsgrunnlag for politikkutforming og langsiktig kompetanseoppbygging i helse- og omsorgssektoren hovedsakelig nasjonalt, men også nordisk, europeisk og internasjonalt. Fra 1.1.2020 utvides avdelingen og får ansvar for forskningsbasert helseinnovasjon. Ny direktør for avdelingen er under rekruttering. 

Avdeling for digitalisering og IKT består av 13 medarbeidere og arbeider for at spesielt IKT - men også de øvrige muliggjørende teknologiene - blir utviklet og tatt i bruk i næringslivet og i samfunnet ellers. Teknologien er en av driverne for digitalisering, den bidrar til å løse samfunnsutfordringer, legger grunnlag for å utvikle en effektiv og ansvarlig offentlig sektor og et bærekraftig næringsliv i Norge, og avdelingen jobber med alle disse aspektene.

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden. Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS.

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du avdelingsdirektør Vidar Sørhus på tlf. 975 14 789 eller avdelingsdirektør Hilde Erlandsen på tlf. 977 02 543, eller går inn på vår nettside www.forskningsradet.no.

Kontaktpersoner

Hilde Erlandsen
Avdelingsdirektør
Vidar Sørhus
avdelingsdirektør
Mobil: 975 14 789

Hvem er Forskningsrådet?

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.