Vi digitaliserer tjenester for innovasjon - Vil du være med på å sikre våre løsninger?

Sikkerhetsarkitekt (rådgiver/seniorrådgiver)

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Digitalisering av Patentstyrets tjenester er viktig for å sikre et godt tjenestetilbud til alle i næringslivet som jobber med immaterielle rettigheter og verdier. Patentstyret ønsker å styrke IKT-sikkerheten på dette området. Avdeling for digitale tjenester ble opprettet 1. januar 2019, og vi søker nå en sikkerhetsarkitekt til Seksjon drift og sikkerhet.

Som sikkerhetsarkitekt har du ansvar for å designe, implementere og drifte sikkerhetsløsninger, og sørge for at Patentstyret har sikre løsninger for våre kunder og brukere. Avdelingen for digitale tjenester består av 23 medarbeidere fordelt på to seksjoner, utvikling og drift og sikkerhet. Denne stillingen er lagt til Seksjon for drift og sikkerhet og består av 8 personer som har ansvaret for IT-support, drift og koordinering på IKT-området (infrastruktur, nettverk, datalagring, virtualisering og databaser). I tillegg har seksjonen ansvar for sikkerhets- og tilgangsløsninger, sikkerhetskopiering av servere samt risiko- og sårbarhetsanalyser av kritiske systemer.

I denne stillingen vil du ha en bred kontaktflate både innad i organisasjonen og utad mot eksterne leverandører. Du vil samarbeide med produkteiere for saksbehandling, digitale kunderettede tjenester, Seksjon for utvikling og eksterne sikkerhetskonsulenter. Du kommer til å jobbe operativt med sikkerhet av infrastruktur samt administrativt med risiko- og sårbarhetsanalyser. 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra med innføring av sikkerhetstiltak for Patentstyrets løsninger
 • Jobbe både med teknisk sikkerhet og holdningsskapende arbeid
 • Bygge relasjoner og etablere samarbeid med andre på sikkerhetsområdet -  internt og eksternt
 • Holde deg faglig oppdatert og bidra til kompetanseheving innen fagfeltet
 • Rådgiving for avdelingen og ledelsen
 • Gjennomføre sikkerhets- og sårbarhetsvurderinger av kritiske systemer i samarbeid med eksterne
 • Gjennomføre tiltak for å bedre sikkerheten på systemene
 • Være orientert om utviklingen innen trussel- og sårbarhetsbildet nasjonalt og globalt

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå innen IKT
 • Relevant og bred erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Må ha oppdatert erfaring med arbeid innen teknisk sikkerhet
 • Kunnskap om standarder/rammeverk som ISO/IEC 27000-serien, NSM grunnprinsipper, CIS Controls eller tilsvarende
 • Bred faglig kompetanse og god teknologiforståelse innen flere av disse områdene:
  • Sikkerhetsovervåking/-testing
  • Infrastruktur- og nettverkssikkerhet
  • Programvare- og applikasjonssikkerhet
  • Herding og overvåking av servere, klienter og tjenester
  • Sikring av skytjenester
  • Kunnskap om sikkerhets- og sårbarhetsanalyser
  • Kryptografi og PKI
  • Kunnskap om sikker systemutvikling/programmering
  • Håndtering av sikkerhetshendelser
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Du kan kommunisere om sikkerhet på en måte som både teknikere og beslutningstakere forstår
 • Du har gode samarbeidsevner og trives både med å arbeide selvstendig og i team
 • Du er løsningsorientert, analytisk og motivert til å finne gjennomførbare og sikre løsninger
 • Du er utviklingsorientert og søkende etter ny kunnskap og liker å dele kompetansen din med andre

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i en velfungerende og fremtidsrettet organisasjon
 • Gode muligheter til faglig og personlig vekst i et sterkt kompetansemiljø
 • Mulighet til å påvirke og ta ansvar
 • Fleksibel arbeidstidsordning og sommertid
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Stillingen utlyses som rådgiver/seniorrådgiver med lønn fra kr 650 000. Endelig lønnsfastsettelse og øvrige arbeidsbetingelser avtales nærmere. 

Generell informasjon

Patentstyret foretar bakgrunnssjekk av aktuelle søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av Semac. Vi foretar ikke bakgrunnssjekk uten samtykke fra søkeren, og aktuelle kandidater vil motta nærmere informasjon om dette.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke  uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Av søkere som informerer om at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, vil minst én bli invitert til intervju dersom han/hun er kvalifisert. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål.

I henhold til offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.  

Kontaktpersoner

Roar Eivindsen Kulø Hagen
Seksjonssjef
Telefonnummer: 22 38 75 01

Hvem er Patentstyret?

Patentstyret er et nasjonalt kompetansesenter for immaterielle rettigheter direkte underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

Patentstyret hjelper næringslivet med å sikre de verdier som skapes gjennom nye produkter, innovasjon, forskning og utvikling. Vi behandler søknader og tilbyr tjenester i tilknytning til patent-, varemerke- og designrettigheter. Vi deltar i regionalt og internasjonalt samarbeid på immaterialrettsområdet, for å utvikle internasjonalt regelverk i tråd med norske interesser. Vårt arbeid skal bidra til å bedre norske bedrifters konkurranseposisjon og skape økonomisk vekst i det norske samfunnet.

Vi er 250 dyktige medarbeidere og holder til i moderne lokaler sentralt i Oslo.