Vi bygger fremtiden - vil du være med?

Prosjektutviklere

Vi er i sterk vekst med økt oppdragsmengde og med flere nye og utfordrende prosjekter for blant annet Nye Veier og Statens Vegvesen rundt om i hele landet. For å håndtere dette og videre befeste vår posisjon i markedet som en av landets ledende og foretrukne entreprenører vil vi nå styrke vår organisasjon ytterligere.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Oppgavene som tradisjonelt har vært utført av byggherrer og konsulentselskap er nå overført til totalentreprenøren. Hæhre ønsker å være den ledende aktøren i konkurransen med å vinne disse oppdragene. For å styrke vår kapasitet innen prosjektering og tilbudsarbeid vil vi utvide vårt team av prosjektutviklere ytterligere.

 

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Deltagelse i tilbuds team som skal utvikle prosjekter fra forespørsel til ferdig tilbud
 • Planlegging, optimalisering og prosjektering av veier og samferdselsprosjekter på oppdrag for offentlige etater, entreprenører og private utbyggere. Arbeidet vil spenne fra hoved- til detaljplaner til utarbeidelse av anbudsgrunnlag og vil kunne inkludere oppgaver innen fremdriftsplanlegging, økonomi og kontraktsoppfølging
 • Styre prosjekteringsarbeidet sammensatt av både interne og eksterne deltagere
 • Tilknytning til prosjekter for videre prosjekteringsarbeid

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Sivilingeniør med relevant erfaring og utdannelse innen bygg og anlegg fra konsulentselskap eller byggherre.
 • God prosjektforståelse og evne til å analysere og strukturere oppgaver i rekkefølge
 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner. Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på bokmål eller nynorsk. Det stilles samtidig store krav til kvalitet, pålitelighet og gjennomføringsevne
 • Kunnskap og interesse for bruk av dataprogrammer og prosjekteringsverktøy, eksempelvis Office-programvare, AutoCAD og Gemini

 

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver og prosjekter der du vil være med på å sette din signatur på store utbygginger av samfunnsnyttig infrastruktur landet over
 • Store personlige og faglige utviklingsmuligheter i et komplett entreprenørkonsern i sterk vekst
 • Stor faglig utfoldelse og påvirkningsmuligheter i et uformelt og godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Inkluderende beslutningsprosesser og korte beslutningslinjer
 • Konkurransedyktig betingelser som inkluderer å ta del i selskapets aksjeprogram
 • Arbeidsted ved vårt kontor på Billingstad. Noe reisevirksomhet må påregnes i stillingen og perioder med stedig tilstedeværelse på våre prosjekter vil også kunne være aktuelt
 • Vi tilbyr ellers en spennende reise med i BetonmasHæhre i tiden fremover

Kontaktpersoner

Martin Melander
Peronalsjef
E-postadresse: martin.melander@akh.no
Trond Simensrud
Leder for prosjektutvikling
Telefonnummer: +47 951 05 801

Hvem er Hæhre Entreprenør AS?

BetonmastHæhre er et av Norges største og mest komplette entreprenørkonsern innenfor bygg, anlegg og eiendom. Konsernet er et resultat av fusjonen mellom Betonmast, Hæhre Entreprenør og Isachsen Gruppen i 2017. Konsernet har rundt 2500 medarbeidere og omsetningen for 2017 forventes å bli 10 MRD NOK. Les mer om BetonmastHæhre på http://www.betonmasthaehre.no/

Hæhre Entreprenør er en av Norges største anleggsentreprenører med hovedfokus på store samferdselsprosjekter, kraftutbygging og andre større anleggsprosjekter hvor vi kan utnytte vår unike kompetanse og erfaring. Vi håndterer hele spekteret av kontraktsformer fra totalentrepriser, samspillkontrakter og konkurransepreget dialog til tradisjonelle hovedentrepriser. Ingen oppgave er for spesiell- ingen oppgave er for utfordrende!