Vi bygger fremtiden - vil du være med?

Prosjektutviklere

Vi er i sterk vekst med økt oppdragsmengde og med flere nye og utfordrende prosjekter for blant annet Nye Veier og Statens Vegvesen rundt om i hele landet. For å håndtere dette og videre befeste vår posisjon i markedet som en av landets ledende og foretrukne entreprenører vil vi nå styrke vår organisasjon ytterligere.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Oppgavene som tradisjonelt har vært utført av byggherrer og konsulentselskap er nå overført til totalentreprenøren. Hæhre ønsker å være den ledende aktøren i konkurransen med å vinne disse oppdragene. For å styrke vår kapasitet innen prosjektering og tilbudsarbeid vil vi utvide vårt team av prosjektutviklere ytterligere.

 

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Deltagelse i tilbuds team som skal utvikle prosjekter fra forespørsel til ferdig tilbud
 • Planlegging, optimalisering og prosjektering av veier og samferdselsprosjekter på oppdrag for offentlige etater, entreprenører og private utbyggere. Arbeidet vil spenne fra hoved- til detaljplaner til utarbeidelse av anbudsgrunnlag og vil kunne inkludere oppgaver innen fremdriftsplanlegging, økonomi og kontraktsoppfølging
 • Styre prosjekteringsarbeidet sammensatt av både interne og eksterne deltagere
 • Tilknytning til prosjekter for videre prosjekteringsarbeid

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Sivilingeniør med relevant erfaring og utdannelse innen bygg og anlegg fra konsulentselskap eller byggherre.
 • God prosjektforståelse og evne til å analysere og strukturere oppgaver i rekkefølge
 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner. Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på bokmål eller nynorsk. Det stilles samtidig store krav til kvalitet, pålitelighet og gjennomføringsevne
 • Kunnskap og interesse for bruk av dataprogrammer og prosjekteringsverktøy, eksempelvis Office-programvare, AutoCAD og Gemini

 

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver og prosjekter der du vil være med på å sette din signatur på store utbygginger av samfunnsnyttig infrastruktur landet over
 • Store personlige og faglige utviklingsmuligheter i et komplett entreprenørkonsern i sterk vekst
 • Stor faglig utfoldelse og påvirkningsmuligheter i et uformelt og godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Inkluderende beslutningsprosesser og korte beslutningslinjer
 • Konkurransedyktig betingelser som inkluderer å ta del i selskapets aksjeprogram
 • Arbeidsted ved vårt kontor på Billingstad. Noe reisevirksomhet må påregnes i stillingen og perioder med stedig tilstedeværelse på våre prosjekter vil også kunne være aktuelt
 • Vi tilbyr ellers en spennende reise med i BetonmasHæhre i tiden fremover

Kontaktpersoner

Martin Melander
Peronaleder
E-postadresse: martin.melander@akh.no
Telefonnummer: (+47) 941 92 575
Trond Simensrud
Leder for prosjektutvikling
Telefonnummer: +47 951 05 801

Hvem er Hæhre Entreprenør AS?

Hæhre Entreprenør AS håndterer hele spekteret av kontraktsformer fra totalentrepriser, samspillkontrakter og konkurransepreget dialog til tradisjonelle hovedentrepriser. Ingen oppgave er for spesiell- ingen oppgave er for utfordrende! 

Vi er i sterk vekst med økt oppdragsmengde og med flere nye og utfordrende prosjekter for blant annet Nye Veier og Statens Vegvesen rundt om i hele landet. For å håndtere dette og videre befeste vår posisjon i markedet som en av landets ledende og foretrukne entreprenører vil vi nå styrke vår organisasjon ytterligere.