Vi bygger Fredrikstad by - er du vår nye prosjektleder bygg eller kommunalteknikk?

Prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. desember, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Prosjektledere bygg og prosjektledere kommunalteknikk

Som prosjektleder hos oss i virksomhet prosjektutvikling får du mulighet til å lede kommunens prosjekter innen bygg og anlegg.

Over hele Fredrikstad jobber våre prosjektledere med spennende og utfordrende bygg- og anleggsprosjekter. Oppgavene kan omfatte utbygging og rehabilitering av skoler, sykehjem, barnehager, omsorgsboliger, idrettsbygg, vann- og avløpsanlegg, veier, gang- og sykkelveier, sykkelparkeringer, broer, kaier, plasser og parker. I plan- og byggeprosessen samarbeider vi med arkitekter, entreprenører, byggeledelse, rådgivere, offentlige etater og fremtidige brukere av anleggene.

Virksomhet prosjektutvikling omsetter for ca. 400 millioner kroner årlig, og har en prosjektportefølje på ca. 3,5 milliarder kroner. Vi er idag 19 medarbeidere, og søker nå etter nye prosjektledere.

Stillingen rapporterer til teamleder bygg eller teamleder kommunalteknikk.

Vi kan tilby

 • Vi tilbyr interessante og varierte prosjekter i et spennende og tverrfaglig miljø i en by i utvikling.
 • Som prosjektleder hos oss vil du få mye ansvar og innflytelse, utfordrende arbeidsoppgaver, og mulighet til å utvikle deg som prosjektleder.
 • Faglig ansvar:
  • Gjennomføre tildelte prosjekter innen bygg og anlegg. Stillingen er tiltenkt særlig ansvar for planlegging og gjennomføring av bygge- og eller anleggsprosjekter.
  • Du vil bidra til godt samarbeid med kundene og kommunens ulike fagavdelinger.
  • Du vil ivareta byggherrerollen i tildelte prosjekter, blir del av et tverrfaglig, uformelt og sosialt arbeidsfellesskap, og vil samarbeide med mange dyktige fagfolk som ønsker å spille på lag.
 • Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Du vil få mulighet til faglig utvikling gjennom kurs og opplæring.
 • Fleksibel arbeidstid, sommertid.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Et aktivt bedriftsidrettslag.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves at du har høyere utdanning på minimum bachelornivå (3-årig utdanning), eller høyere.
 • Fagkretsen er fortrinnsvis innen bygg- og ingeniørfag.
 • Søkere må ha god forståelse for prosjektmetodikk, prosjektøkonomi og forhandlingserfaring.
 • Jobben innebærer tett oppfølging av prosjektene i din portefølje, og du må derfor kunne bevege deg rundt på arbeidsplasser. Det er også nødvendig at du har førerkort klasse B.
 • Du må være god til å kommunisere både skriftlig og muntlig på norsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig at du har erfaring med prosjektledelse og bygge- eller anleggsprosjekter.
 • Det er også en fordel om du behersker engelsk muntlig og skriftlig.
 • Videre er det en fordel med kunnskap om, og erfaring med offentlige anskaffelser.
 • Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper som evne til initiativ og samarbeid.

Arbeidssted

Virksomhet prosjektutvikling har for tiden kontorplass i Bryggeriveien i Fredrikstad sentrum.

Hovedoppgaver

Stillingen er tillagt selvstendige arbeidsoppgaver som prosjektleder innenfor bygg- og anleggsprosjekter.

 • Ivareta byggherrerollen gjennom organisering og involvering av relevante parter, både eksterne og interne.
 • Utvikle, planlegge og gjennomføre prosjektene innenfor virksomhetens målsetninger og rammer.
 • Styre og rapportere økonomi, status og fremdrift i egne prosjekter iht. kommunens prosjektmodell.
 • Risiko- og usikkerhetsanalyser og styring.
 • Vurdere og foreslå stragegiske veivalg for drøfting og forankring. Utarbeide politiske saker.
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av interne prosesser.

Lønnsopplysninger

 • Stillingen lønnes etter avtale.
 • Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldene lover, reglementer, og tariffavtaler.
 • Kjøregodtgjørelse etter offentlige satser.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer. 

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli untatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak om offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Kontaktpersoner

Anna-Klara Jonsson
Teamleder bygg kst.
Mobil: 474 76 427
Malte Sebastian Hinsch
Teamleder kommunalteknikk
Mobil: 915 59 382
Nina Merete Stene Wilhelmsen
Virksomhetsleder kst.
Mobil: 950 35 010

Hvem er Fredrikstad kommune -?

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!