Veterinærinstituttet søker overingeniør/senioringeniør til ett av Norges mest teknisk avanserte byggeprosjekt

Overingeniør/senioringeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. desember, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg har ansvar for å bygge Veterinærinstituttet og NMBUs nye bygg på Ås. I byggeperioden er det behov for tett oppfølging på byggeplassen, både av selve bygget og av de tekniske installasjonene. Bygget skal gjennomgå omfattende tester, både av entreprenørene, Statsbygg og brukerne ved Veterinærinstituttet og NMBU.

Det søkes derfor etter en person som kan være Veterinærinstituttets medarbeider i Statsbyggs driftsorganisasjon, slik at instituttets behov blir ivaretatt. Medarbeideren skal også være med og styrke instituttets kompetanse på dette området, og skal etter ferdigstillelse av byggene på Ås inngå i Veterinærinstituttets driftsorganisasjon. Stillingen vil kreve tett og godt samarbeid med NMBU. Stillingen skal være med på å utvikle Veterinærinstituttet til en moderne organisasjon med ny teknologi som sikrer effektiv drift framover.

Arbeidssted vil være Campus Ås. 

 

Arbeidsoppgaver:

Personen skal jobbe tett med Statsbygg i forbindelse med oppbygging av teknisk infrastruktur i de nye byggene. Personen vil være Veterinærinstituttets ressursperson, og ha en sentral rolle i følgende arbeidsoppgaver:

 • Følge opp byggeprosjektet og de tekniske installasjoner på byggeplassen
 • Følge opp og ivareta FDV dokumentasjon
 • Implementere automasjonsløsninger og programvare for vedlikehold
 • Oppfølging av prosesser med validering og commissioning for VVS- og tekniske leveranser
 • Bistå i detaljeringen av brukergrensesnitt samt idriftsettelse og testing av SD anlegget ut fra krav til overvåkning og Veterinærinstituttets funksjonskrav
 • Ivareta driftsbehov i overtagelse- og prøvedriftsfasen

 

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse som sivilingeniør eller tilsvarende, fortrinnsvis innenfor VVS, automasjon eller elektro
 • Minimum 5 års relevant yrkeserfaring med utvikling/oppfølging og/eller drift av store prosjekter eller tekniske  anlegg med kompleks infrastruktur. Prosessforståelse innen VVS-tekniske systemer
 • Meget gode IKT-kunnskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Prosjekt- og prosessledelse

 

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra sykehus-/laboratorie-bygg
 • Erfaring med automasjonsløsninger og programvare for vedlikehold
 • Ledererfaring/fagledelse
 • God prosessforståelse 

Veterinærinstituttet søker en person med utpreget serviceinnstilling, som er løsnings- og utviklingsorientert og som ser helheten i organisasjonen. Du må være effektiv og kunne arbeide nøyaktig og strukturert. Du må kunne kommunisere tydelig og ha gode samarbeidsevner. Du må være selvstendig og ha god gjennomføringsevne. Personlig egnethet og fleksibilitet vil bli vektlagt.

Veterinærinstituttet kan tilby et godt og spennende arbeidsmiljø, faglige utfordringer og høyt kompetansenivå.Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som 1087 overingeniør / 1181 senioringeniør, lønnstrinn 74-84, for tiden brutto kr 673 800 - kr 882 900.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Nina Ystehede på tlf. 90784326 / prosjektsjef Jens Børsum på tlf.90953740.

Søknad med CV sammen med kopier av vitnemål og attester sendes via denne siden, eller www.vetinst.no/Om-oss/Ledige-stillinger.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Kontaktpersoner

Jens Børsum
Telefonnummer: +47 23216070
Nina Ystehede
Telefonnummer: +47 90784326

Hvem er Veterinærinstituttet?

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk beredskaps- og forskningsinstitutt og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr. Vårt mål er å bli Norges beredskapssenter for én helse. Helt siden opprettelsen i 1891 har vi arbeidet for å styrke norsk bioøkonomi.

Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker. Diagnostikk har alltid vært et fundament for instituttets virksomhet. I dag er kjerneaktivitetene forskning, innovasjon, overvåking, risikovurdering, rådgiving og formidling i tillegg til diagnostikk. Veterinærinstituttet er nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium.

De fleste fagseksjonene i Veterinærinstituttet ligger på Adamstuen i Oslo og er lokalisert sammen med instituttets hovedkontor. Vi har også fagseksjoner i Sandnes, Bergen, Trondheim, Harstad og Tromsø. Det foreligger konkrete planer om flytting og samlokalisering av virksomheten i Oslo med NMBU på Ås i 2019. Se Veterinærinstituttets hjemmeside www.vetinst.no for mer informasjon.