Vestre Toten kommune - Prosjektleder veg

Stillingsbeskrivelse

Fakta om stillingen

Nå skjer det mye spennende i Vestre Toten kommune! Arbeid med areal og transportplan for Raufoss 2040 er startet, utbygging av hovednett for sykkel, modernisering av gatelysanlegg, tettstedsutvikling, økt satsing på sykkel og gange, trafikksikkerhetstiltak og oppgradering av eksisterende vegnett gjør at vi står foran en stor oppdragsmengde. Teknisk driftsavdeling trenger derfor en dyktig og engasjert prosjektleder innen veg og samferdsel i nyopprettet 100 % stilling. Stillingen rapporterer til driftssjef.

Tiltredelse/ varighet

 • Tiltredelse etter avtale.

Kvalifikasjoner/utdanning

 • Relevant teknisk utdannelse er et krav, ingeniør innen tekniske fag fra høyskole eller teknisk fagskole.
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdannelse. 
 • Førerkort minimum klasse B.

Ansvar

Som prosjektleder får du ansvar for å følge opp veg- og infrastrukturprosjekter fra og med reguleringsplan fram til ferdig bygd anlegg. Du kontraherer og styrer konsulenter i detaljprosjektering og har dialog med berørte naboer, eksterne etater og samarbeider tverrfaglig. Du vil delta i faggrupper og være med på å påvirke løsninger og prioriteringer som har betydning for utviklingen av kommunen. Du får budsjettansvar for egne prosjekter, forbereder og fører saker til politisk behandling og utfører grunnerverv for arealer som skal benyttes til vegformål.

Erfaring

 • Kompetanse og/eller erfaring med vegprosjekter, planprosesser og grunnerverv er ønskelig.
 • Erfaring fra prosjektering/prosjektledelse er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Vi søker medarbeidere med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt godt humør.
 • Du må ha evne til å arbeide strukturert, selvstendig og kunne ta initiativ i en til tider hektisk hverdag.
 • Du må være løsningsorientert og ha praktisk sans.
 • Du må bidra aktivt til å forbedre tjenestene blant annet gjennom Lean kontinuerlig forbedring.

Vi etterspør

 • Gode datakunskaper.
 • Gode formuleringsevner, skriftlig og muntlig. Du må beherske norsk som skriftspråk.
 • Kjennskap til offentlige anskaffelser og saksbehandling.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt, erfarent og tverrfaglig fagmiljø.
 • En arbeidsplass med høy medarbeidertilfredshet, der ansatte har stor frihet til å påvirke egen arbeidsdag.
 • Ansvar og tillit i et miljø som er løsningsorientert, humørfylt og som ønsker kontinuerlig forbedring.
 • En god offentlig pensjonsordning.
 • Lønn etter avtale.

Lønnsvilkår

 • Lønn fastsettes etter avtale på bakgrunn av kvalifikasjoner og erfaring.
 • Bruk av egen bil godtgjøres etter kommunens reiseregulativ.
 • Vi oppfordrer deg til å bruke elektronisk søknadsbehandling.
 • Vi ser helst at du logger deg inn på ledig stilling og registrerer din CV m.m.
 • Dersom du ønsker at din søknad ikke skal offentliggjøres, ber vi om at du begrunner hvorfor. Dette er et krav i henhold til Offentleglova §25.
 • Vi vil også gjøre oppmerksom på at søknad kan bli gjort offentlig selv om søker har anmodet om å ikke bli ført opp på søkerlister.
 • Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Kontaktpersoner

Bodil Kristin Evenstad
Driftssjef
Telefonnummer: 46661971
Per Morten Aas Stenberg
Driftsenhetsleder
Telefonnummer: 94154331

Hvem er Vestre Toten kommune?

Vestre Toten kommune har ca 13220 innbyggere og ligger sentralt til på  Østlandet, 1 mil sør for Gjøvik og 11 mil nord for Oslo. Rv. 4 og Gjøvikbanen går igjennom kommunen. Administrasjonsstedet er Raufoss hvor også en av Norges største industriparker ligger med ca 3000 ansatte. Flere uavhengige undersøkelser og evalueringsrsapporter viser at Vestre Toten er en kommune med særlig godt arbeidsmiljø. 

Vestre Toten kommune er en innovativ kommune. Vi arbeider aktivt, systematisk og helhetlig med utvikling og forbedring blant annet gjennom bruk av Lean kontinuerlig forbedring. Les mer om oss på: www.vestre-toten.kommune.no for nærmere informasjon om kommunen og www.gjovikregionen.no for informasjon om regionen. Trygghet, trivsel og utvikling er vårt slagord.