Vestavind Energi AS

Prosjekt- og forretningsutviklar

Vestavind Energi AS er heileigd av fornybarprodusenten SFE Produksjon AS, som er ein del av energikonsernet Sogn og Fjordane Energi (SFE) med 250 tilsette. Vestavind Energi er del av ei større energikonsern på Vestlandet, i eit av Norges fremste fornybarområder, med vindkraft som eit sentralt satsingsområde. Vestavind Energi har lang erfaring innan vindkraft, der vi har hatt heile Vestlandet som grunnlag for vår aktivitet. Vår oppgåve er å bringe fram og levere gode prosjekt til eigar og lokalsamfunna. Vi jobbar målretta for å styrke kompetansen innan både bygging og drifting av vindkraftanlegg, og er allereie engasjert i fleire utbyggingsprosjekt.

Stillingsbeskrivelse

Du vil delta i utvikling av våre nye vindkraftprosjekt, der kommunikasjon og kontakt med grunneigarar, kommunar og myndigheiter vil vere sentralt. Dette knytt til både nye og eksisterande prosjekt.

Du vil delta i utbygging og driftskoordinering og kan bli ein av våre framtidige prosjektleiarar.

Du har relevant høgare teknisk/økonomisk utdanning.

Du har gjerne litt erfaring men kan også vere nyutdanna.

Du vere ein del av ei større energikonsern på Vestlandet, i eit av Norges fremste fornybarområder, med vindkraft som eit sentralt satsingsområde. Ei spennande utvikling i eit større fornybar- og fagmiljø som vi håpar du vil ta del i.

Vestavind Energi har lang erfaring innan vindkraft, der vi har hatt heile Vestlandet som grunnlag for vår aktivitet. Vi jobbar målretta for å styrke kompetansen innan både bygging og drifting av vindkraftanlegg, og er allereie engasjert i fleire utbyggingsprosjekt.

Vi har eit godt arbeidsmiljø, gode pensjons- og forsikringsordningar og konkurransedyktig løn.

Og ikkje minst vil du vere midt i Nordfjord - ein unik region for deg som prioriterer familie, kultur og friluft, i tillegg til ein utviklande og framtidsretta jobb.

Kontaktpersoner

Stig Svalheim
Dagleg leiar Vestavind Energi AS
Mobil: 404 37 494

Hvem er Sogn og Fjordane Energi AS?

I SFE-konsernet finst det ulike moglegheiter for deg som ønskjer å jobbe innan fornybar energi. Har du dei rette kvalifikasjonane, kan vi by på ei framtidsretta karriere basert på vass- og vindkraft  frå energifylket Sogn og Fjordane.

SFE er eit av dei største energiselskapa på Vestlandet og har i dag 250 engasjerte og høgt kvalifiserte medarbeidarar innan eit mangfald av fagområde. Om lag ein tredjedel av våre medarbeidarar er ingeniørar med høgare teknisk utdanning, og like mange er fagarbeidarar som jobbar ute på drift og nybygging av tekniske anlegg. Andre medarbeidarar finn du i utfordrande stillingar innan IKT, krafthandel, økonomi/finans og marknad med meir.