Verdibevarer / vedlikeholdsplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. mai, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg region Hålogaland sitt hovedfokus er inngåelse, etablering og oppfølging av leiekontrakter med militære leietakere for utleie av regionens bygningsmasse, herunder ivaretakelse av drifts-, vedlikeholds- og utviklingsoppgaver slik de er avtalt med leietaker og/eller eier. I region Hålogaland er det nå ledig stilling som verdibevarer med arbeidssted Trondenes i Harstad.

Geografisk omfatter region Hålogaland kommunene fra Andøy i nord og sørover til Vefsn i Nordland fylke, samt de sørligste kommunene i Troms ogFinnmark fylke. Eiendomsporteføljen er spredt i hele regionen, men Bodø, Andøy,Harstad, Ramsund, Evenes og Bjerkvik er de mest sentrale lokasjonene. Eiendomsporteføljen er svært spennende og varierende og består av blant annet fjellanlegg, kaier, flyplasser, skytefelt, veier, bruer, i tillegg til mertradisjonelle bygg.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser - jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på vår nettside www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider: www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide og oppdatere fornyelsesplan for regionen. Det skal legges vekt på å konsekvensbeskrive utsettelse av de respektive tiltakene som fremmes i planen. Planen skal utarbeides i samarbeid med øvrig fagpersonell.
 • Utarbeide og oppdatere en treårig vedlikeholdsplan for regionen.
 • Følge opp vedlikeholdsproduksjonen gjennom året, og fortløpende dokumentere eventuelle endringer i planen.
 • Utarbeide og oppdatere en femårig plan for hvilke inventar som skal tilstandsanalyseres respektive år, slik at krav om at 20% av porteføljen skal vurderes årlig oppnås. De resultatene som fremkommer i analysene skal benyttes ved fremsendelse av fornyelsestiltak.
 • Påse at alle skader, feil og mangler registreres og følges opp iht vedtatte retningslinjer.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Formell teknisk utdannelse på høgskolenivå (bachelor)
 • Relevant erfaring fra bygg og anlegg
 • God økonomiforståelse
 • Førerkort klasse B
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og Nato Secret

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert
 • Ansvarsbevisst og initiativrik
 • God gjennomføringsevne 

Vi tilbyr

 • Lønn som overingeniør (kode 1087) fra kr. 615.900,- til 667.200,- (lønnstrinn 68-72) iht Statens lønnsregulativ.
 • En hektisk og spennende jobb blant gode kollegaer
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste

Kontaktpersoner

Odd Arnold Graabræk
Leder plan
Telefonnummer: 456 30 779

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger