Verdibevarar

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg region Øst sitt hovedfokus er inngåing, etablering og oppfølging av leigekontraktar med militære leigetakarar for utleige av regionen si bygningsmasse, herunder vareta drifts-, vedlikehalds- og utviklingsoppgåver slik dei er avtalt med leigetakar og/eller eigar. I region øst er det no ei ledig stilling som verdibevarar.

Arbeidsstad kan vere Jørstadmoen, Terningmoen eller Rena.

Forsvarsbygg ligg under vilkåra i Offentlighetsloven – jamfør særleg Offentlighetsloven § 25.

Les meir om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no på våre karrieresider: www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide og oppdatere fornyingsplan for regionen. Det skal leggast vekt på å konsekvensutgreie utsetting av dei respektive tiltaka som vert lagt fram i planen. Planen skal utarbeidast i samarbeid med øvrig fagpersonell.  
 • Utarbeide og oppdatere ein fireårig vedlikehaldsplan for regionen.
 • Følge opp vedlikehaldsproduksjonen gjennom året, og fortløpande dokumentere eventuelle endringar i planen.
 • Utarbeide og oppdatere ein femårig plan for kva slags inventar som skal tilstandsanalyserast i dei respektive åra. 
 • Oppdatere tiltaksanalyse etter ferdigstillelse av vedlikehaldstiltak. 
 • Sjå til at alle skader, feil og manglar vert registert og følgt opp med omsyn til vedtekne retningslinjer.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Formell teknisk utdanning på høgskulenivå eller 2-årig teknisk fagskule
 • Lang relevant erfaring gjerne med tilleggsutdanning innan eigedom/økonomi kan kompensere for formell teknisk utdanning  
 • God økonomiforståing
 • Førarkort klasse B
 • Kandidaten må kunne bli tryggingsklarert opp til Hemmeleg/NATO Secret

Personlige egenskaper

 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • Sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Initiativrik
 • Strukturert

Vi tilbyr

 • Lønn som overingeniør/senioringeniør (kode 1087/1364) fra kr.573.100,- til kr. 640.200,-.
 • Ein hektisk og spennande jobb med gode kollegaer
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedrifthelseteneste 

Kontaktpersoner

Heidi Skjæret Pedersen
Leiar fag og prosjekt
Telefonnummer: 48153002
Oddbjørn Hagen
Telefonnummer: 414 76 623

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger