Veiforvalter/Driftskoordinator

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker deg som ønsker å være med i forvaltning og utvikling av effektive og fremtidsrettede samferdselsanlegg for Asker kommune. Hver dag er tusenvis av innbyggere og næringsdrivende avhengig av å komme raskt, komfortabelt og sikkert rundt i kommunen. Å finne den rette sammensetningen av gange, sykkel, kollektivreiser og bil er viktig for Asker i årene fremover. En målrettet utvikling av kommunens samferdselsanlegg vil bidra til å nå kommunens målsetninger innen klima, miljø og folkehelse.

Du vil jobbe med planlegging og oppfølging av driftstiltak på kommunal vei i samarbeid med en kompetent og trivelig samferdselsavdeling. 

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Planlegging av drift og vedlikehold av kommunale veianlegg.
 • Utforming og oppfølging av driftsavtaler.
 • Veioppsyn, oppfølging av feilmeldinger og løpende bestilling av utbedringer.
 • Behandling av gravesøknader i kommunal vei.
 • Arbeid med trafikksikkerhetstiltak.
 • Representere faggruppen som fagperson på vei, i møter med utbyggere og andre kommunale avdelinger.
 • Ansvar for å gjennomføre mindre prosjekter.

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Utdannelse innen samferdsel, ingeniørfag eller tilsvarende.
 • Relevant arbeidserfaring knyttet til driftsplanlegging og -oppfølging, fortrinnsvis innen veiforvaltning.
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, muntlig og skriftlig.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring i bruk av driftssystem for kommunal veidrift.
 • Erfaring fra drift av gatevarmeanlegg.
 • Erfaring i bruk/arbeid av NVDB

Vi søker deg som:

 • Er initiativrik og løsningsorientert
 • Har god arbeidskapasitet
 • Trives med teamjobbing
 • Ønsker faglig utvikling

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Spennende og viktige samferdselsoppgaver

 • Muligheten til å være med på prosjekter fra planlegging til gjennomføring
 • Et trivelig, allsidig og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Tilgang til tjenestebiler og tjenestesykler
 • Lønn i henhold til kommunens lønns- og stillingsregulativ

Kontaktpersoner

Martin Martinsen
Leder Samferdsel
Mobil: 400 34 338

Hvem er Asker kommune?

Kommunene Asker, Hurum og Røyken slår seg sammen til én kommune i 2020. Den nye kommunen skal hete Asker, og får omlag 93.000 innbyggere og 6.000 ansatte. Asker blir med det landets 8. største kommune. Den nye kommunen skal bygges med FNs bærekraftsmål som rammeverk, skal satse på innovasjon og digitalisering, og legge til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Asker skal gi gode likeverdige tjenester til innbyggerne, ha en profesjonell forvaltning, god publikumsservice og opplevd tilgjengelighet hos innbyggerne.