Vegteknolog/laboratorieansvarlig - laboratoriet Bodø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. desember, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I Statens vegvesen Region nord er vi i gang med omfattende vegprosjekter, og vi søker derfor dyktig medarbeider til en stilling som vegteknolog/kvalitetsansvarlig laboratoriet. Stillingen er underlagt Geo- og laboratorieseksjonen som har ansvar for utførelse av grunnundersøkelser, prøvetaking og utførelse av laboratorieanalyser. Kontorsted Bodø.

 

Arbeidsoppgaver:

Stillingen er todelt:

Som vegteknolog vil arbeidsoppgavene primært bestå av materialvurderinger, samt noe teknisk kvalitetskontroll og dimensjonering. I tillegg må det påregnes feltarbeid i form av målinger og prøvetaking.

Som laboratorieansvarlig har du ansvar for oppfølging av Kvalitetssystemet og årlig sertifisering fra Kontrollrådet. I tillegg må det påregnes laboratorieanalyser av forskjellige slag og rapportering av disse. Også her vil det forekomme feltarbeid i form av målinger og prøvetaking.

 

Kvalifikasjonskrav:

Relevant utdanning fra teknisk universitet eller høgskole med hovedvekt på vegtekniske fag, minimum 3 år. Erfaring innen laboratoriets prøvingsomfang, som vil være geoteknisk analyser, tilslag, asfalt og betong, vil bli vektlagt. Førerkort klasse B. Må være villig til å ta utvidet førerkort klasse BE etter tilsetting.

Vi ønsker oss en medarbeider som har gode samarbeidsevner, arbeider strukturert og selvstendig, har kjennskap til bruk av dataverktøy og som har god skriftlig og muntlig framstillings- og kommunikasjonsevne. Evne til å ta initiativ samt det å være løsningsorientert vil også bli vektlagt.

 

Vi tilbyr:

  • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
  • Fast tilsetting og tilhørighet i en stor kompetanseorganisasjon
  • Gode teknologiske fasiliteter
  • Lønn i hht. etatens lønnspolitikk
  • Gode pensjon-/forsikringsordninger gjennom Statens Pensjonskasse

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos seksjonsleder Svein Harald Hansen tlf 95207914, eller e-post: svein.harald.hansen@vegvesen.no

 

Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette. Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 22. desember 2017

 

- På veg for et bedre samfunn -

Kontaktpersoner

Svein Harald Hansen
seksjonsleder
Telefonnummer: 95207914

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger