Vegteknolog

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Laboratorium midt er en av fire seksjoner i avdeling for Laboratorier og grunnboring i Divisjon Drift og Vedlikehold. Seksjonen skal ha 18 medarbeidere, hvorav 5 laboranter, 4 kontrollingeniører, 4 på grunnboring og 4 fagspesialister. I tillegg til grunnundersøkelser, stikkprøvekontroll og kvalitetsoppfølging av byggekontrakter, jobber Laboratorium midt også med store og små FoU-prosjekter som skal bidra til at norsk veibygging, drift og vedlikehold utvikler seg i riktig retning.

Vi søker etter en person med kunnskap og erfaring med teknisk kvalitetskontroll og feltundersøkelser innen vegteknologi, som har lyst til å være pådriver for utviklingen av fagområdet i en stilling som fagspesialist hos oss i Trondheim.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre, tolke og rapportere feltundersøkelser
 • Kvalitetssikring av utstyr og resultater
 • Organisere og rapportere sammenligningsmålinger
 • Utprøvning og implementering av nytt måleutstyr og nye metoder
 • Sentral deltakelse i forskning og utviklingsoppgaver
 • Delta og bidra på kurs, konferanser og i fagnettverk
 • Bistå ved utvikling av standarder, håndbøker og kontraktsdokumenter
 • Rådgivning av byggherre innen overbygningsteknologi og teknisk kvalitetskontroll
 • Være laboratorienes kontakt mot resten av vegteknologi-miljøet i Statens vegvesen

Eksempler på metoder som inngår i stillingen er bæreevnemålinger med fallodd, komprimeringskontroll med platebelastningsutstyr, hulromsmålinger med ulike typer densitetsmålere og GPR/Georadar.

Kvalifikasjonskrav

Du bør ha relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.

Det er en forutsetning med godt språk (norsk og engelsk) - både skriftlig og muntlig. Det kreves førerkort klasse B, og er en fordel med førerkort klasse C.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi vil også legge vekt på:

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evner til samarbeid og relasjonsbygging
 • At du er strukturert og effektiv
 • At du er nøyaktig og kvalitetsbevisst
 • God gjennomføringsevne
 • Flink med IT-verktøy og tekniske instrumenter

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med: Seksjonssjef Wenche Hovin tlf: 415 62 157

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger