Vegteknolog nytte

Stillingsbeskrivelse

Vegteknolog nytte i utbyggingsprosjekter

Teknologi og utvikling, Utbygging, skal bidra med kompetanse innen vegfaget og drive utviklingsrettet arbeid med utgangspunkt i prosjekt Ferjefri E39.

Vi har nå ledig stilling som vegteknolog nytte. 

Dine arbeidsoppgaver vil bl.a. være
 • bistå prosjektene i å redusere kostnader og øke nytte med utgangspunkter i vegelementer og erfaringer fra andre prosjekter i Utbyggingsdivisjonens portefølje
 • være oppdatert på kunnskapsutviklingen innen ulike typer nytteberegninger, og sikre at våre analyser gjennomføres med best tilgjengelig kunnskap
 • bistå prosjektene med fokus på vegelementenes påvirkning på kostnader og nytte
Kvalifikasjonskrav
 • Høyere teknisk utdanning på masternivå innen veg og/eller konstruksjonsrelaterte fag
 • Du må ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Det er en fordel om du har erfaring med nytteberegninger av utbyggingsprosjekter og/eller vurderinger av meterpriser og vegelementer på konkrete prosjekter

Vi legger vekt på at du:

 • er en positiv lagspiller som tar initiativ og er løsningsorientert
 • samarbeider godt med andre og trives med å jobbe med flere oppgaver samtidig
 • har fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene selv med høyt tempo og frister
 • jobber selvstendig og strukturert
Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitidsordning
 • god pensjons- og forsikringsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Søknad

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsing. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst èn søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med avdelingsdirektør Hanne Hermanrud på mobil 97521615 eller Tore Askeland på mobil 93243070.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger