Vegplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. februar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Plan og prosjektering er et planleggingsmiljø med vegplanleggere, planleggingsledere, prosjektledere og prosjekteringsledere i Samferdselsdivisjonen. Vi utreder, planlegger og prosjekterer fylkesveganlegg i Troms. I dag er vi 6 medarbeidere - nå søker vi en dyktig vegplanlegger i 100% fast stilling.

Som vegplanlegger har du ansvar for planlegging og prosjektering av både veganlegg, vegens sideområde, fergeleier m.m. i henhold til plan- og bygningsloven og vegnormalen. Du får mulighet til å jobbe i tverrfaglige team både innad i fylkeskommunen og med konsulent. Vi løser større og mindre oppgaver på tvers av fylket, blant annet elektrifisering av fergekaier, bypakker i Tromsø og Harstad, tilrettelegging for kollektiv og syklister og oppgradering av fylkesvegnettet. Kontorsted Tromsø.

Arbeidsoppgaver vil avhenge av kompetanse og bakgrunn. Noen aktuelle oppgaver vil være:

 • Planlegging og prosjektering av veg- og gateanlegg i tverrfaglige oppdrag
 • Utarbeidelse av modeller, tegninger, anbudsdokumenter, faseplaner, kostnadsoverslag etc.
 • Utarbeidelse av modeller, tegninger, anbudsdokumenter, faseplaner, kostnadsoverslag etc.
 • Deltakelse i oppdrag fra mulighetsstudier og kommunedelplaner til tekniske planer, byggeplaner og oppfølging ved utførelse
 • Innhente grunnlagsdata og sammenstille dette og prosjektert materiale fra fagressurser i modell og tegninger.

Det må påregnes at arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen vil bli endret i takt med endringer i etatens behov.

Kvalifikasjoner

Du må ha utdanning fra universitet/høgskole (minumum 3 år), gjerne innen veg, vann- og avløp og bygg. Omfattende og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning. Det er en fordel at har kunnskap om/kjennskap til AutoCad, Novapoint, ISY-beskrivelse, BIM i prosjekt og arbeid i tverrfaglige prosjektteam. Du har også gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig

Erfaring er en fordel, men nyutdannede oppfordres også til å søke

Førerkort klasse B er også et krav.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi legger vekt på:

 • evne til å ta initiativ, jobbe selvstendig og strukturert
 • konstruktivt samarbeid
 • evne til å finne løsninger
 • analyse og vurdering

Vi tilbyr:

 • Tilsetning i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Et trivelig og sosialt miljø
 • Faglig interessant miljø med dyktige og hyggelige kollegaer
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fagsamlinger, sosiale arrangementer og mulighet for kurs og etterutdanning.
 • Kontorplass i fylkeshuset, sentralt i Tromsø sentrum

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV
 • Vitnemål og attester
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Easycruit.

Søknadsfrist og andre opplysninger

Søknadsfrist: 09.02.2022

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.

Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte Ann-Kristin Edvardsen, mobil 900 95 345.

Kontaktpersoner

Ann-Kristin Edvardsen
Seksjonssjef

Hvem er Troms og Finnmark fylkeskommune?

Troms og Finnmark fylkeskommune er landets nordligste og største region. Det totale innbyggertallet er 243 311 personer. Vi er en av de største arbeidsgivere i Nord - Norge, og har blant annet ansvar for regional utvikling, videregående utdanning, fylkesveier og offentlig transport, offentlig tannhelsetjeneste , kulturminne og friluftslisliv. Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet fylkeskommunen jobber med, og som har stor betydning for samfunnsutviklinga her. Naturen og kulturlivet er eventyrlig og frodig og byr på mange flotte opplevelser.

Internasjonalt samarbeid er sentralt arbeidsområde hos oss. Samisk språk og kultur står sterkt i vår region.

Velkommen til Troms og Finnmark. For mer informasjon om oss gå innom vår hjemmeside www.tffk.no