Vegplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen har ansvar for planlegging og bygging av de større vegprosjektene til Statens vegvesen. E39 Ålesund – Molde er et stort utbyggingsprosjekt med kostnadsramma 24 mrd kroner som nå er lagt inn i forslaget til oppstart i første periode i ny NTP som vedtas før sommeren.

Prosjektet har arbeidet med planprosesser en god stund allerede. Mye av dette er gjennomført med egne fagressurser ansatt i Statens vegvesen der de mest sentrale er ansatt direkte i prosjektorganisasjonen, mens flere ressurser (fagdisipliner) er ansatt i en fagressursseksjon som vi leier inn personell fra til prosjektgruppa.

Planleggings-/ prosjekteringsleder og en planlegger inngår i prosjektorganisasjonen i dag. I Statens vegvesen er vi pådrivere for å ta i bruk ny teknologi, blant annet innen 3D-modellering.

Vi har en ledig stilling som vegplanlegger.

Arbeidssted er primært Trondheim eller Molde, men Ålesund eller Steinkjer kan også være aktuelt. I søknaden må det fremgå hvilke(t) kontorsted som er aktuelt.

Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være

 • Planlegge og prosjektere veganlegg i kommunedelplaner, reguleringsplaner og byggeplaner, med bruk av 3D-modellering/BIM (Novapoint m.m.) 
 • Delta i tverrfaglig prosjektgruppe
 • Bidra til å engasjere og følge opp eksterne rådgivere
 • Bidra til utarbeidelse av konkurransegrunnlag og oppfølging i byggetid
 • Andre aktuelle oppgaver ut fra kompetanse er støyberegning, skilt- og oppmerkingsplan, illustrasjonsmodeller, reguleringsplankart, koordinering av tverrfaglig BIM-modell
 • Vegfaglig rådgivning, kvalitetssikring
Kvalifikasjonskrav
 • Minimum 3 års relevant utdanning fra universitet eller høyskole fortrinnsvis innen veg-/transportplanlegging, bygg og anlegg eller tilsvarende
 • Minimum 5 års relevant erfaring/kompetanse innen planlegging /prosjektering av veger og/ eller tunneler
 • Du må ha førerkort klasse B
 • Erfaring fra bruk av BIM/3D for faget og digital samhandling i vegmodell
 • Erfaring med parametrisk modellering i Dynamo/Grashopper er en fordel
 • Erfaring med støyberegninger er en fordel
 • Erfaring med prosjektering av VA løsninger er en fordel
 • Erfaring fra detaljprosjektering i byggefasen er ønskelig

Vi legger vekt på at du:

 • er en positiv lagspiller som tar initiativ og er løsningsorientert
 • samarbeider godt med andre og trives med å jobbe med flere oppgaver samtidig
 • har fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene selv med høyt tempo og frister
 • setter deg raskt inn i ulike problemstillinger, jobber selvstendig, strukturert og målrettet
 • er god til å kommunisere og bygge gode relasjoner til kollegaer

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med Harald I. Johnsen (Prosjektleder) mobil 915 12 885 eller mail: harald.johnsen@vegvesen.no

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger