Vegplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Seksjon for veg- og gateplanlegging har ansvar for planlegging av små og mellomstore utviklingstiltak på riks- og fylkesvegnettet i Statens vegvesen Region øst. Aktuelle arbeidsoppgaver er utarbeidelse av teknisk plan og byggeplan for en rekke vegprosjekter, og kollektiv-, gange- og sykkelvegprosjekter. Prosjektområdene vil primært ligge i Østfold.

Kontorsted er for tiden Moss, sammen med de andre fagressursene og seksjonen.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en vegplanlegger som kan prosjektere mest mulig i egenregi, både detaljreguleringsplaner og byggeplaner. Ved bruk av konsulent vil du ha det faglige ansvaret og du vil være fagansvarlig veg i tverrfaglige prosjektgrupper. Din rolle vil være viktig i utformingen av gode og samfunnsnyttige løsninger som er i henhold til vegnormalene.

Kombinasjonen av å prosjektere i egenregi og det å være fagansvarlig veg gir en unik mulighet til å bli en dyktig vegplanlegger med bred fokus på å finne gode løsninger i både små og mellomstore prosjekter. Vi legger stor vekt på forutsigbarhet i prosjektene.

Kvalifikasjonskrav

Du har relevant utdanning på bachelor- og mastergradsnivå fra universitet eller høgskole. Annen fagbakgrunn kan også komme i betraktning, da i kombinasjon med relevant erfaring.

Dette ønsker vi oss:

  • Erfaring med bruk av prosjekteringsverktøy (Novapoint, AutoCAD m. fl).
  • helst 3 års arbeidserfaring etter endt utdanning, men vi oppfordrer også nyutdannede til å søke
  • Gode formidlingsferdigheter – visuelt, skriftlig og muntlig
  • Gode samarbeidsevner med vilje til å vise initiativ og pågangsmot i hverdagen og med arbeidsoppgaver

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et positivt og engasjert miljø i Moss, men også en del av et større fagnettverk i regionen.  Du vil jobbe i et tverrfaglig fagmiljø med varierte oppgaver i en spennende arbeidshverdag. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi ønsker medarbeidere som vil utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Vi tilbyr disse godene:

  • Introduksjonsprogram og fadderordning
  • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • Etatsskoler, kurs og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf. Offl. § 25. Du vil i så fall bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen

Hvis du er interessert, vil vi gjerne snakke med deg! For opplysninger om stillingen, kontakt kontorleder, Lene Hermansen på telefon 993 25 368.

Kontaktpersoner

Lene Hermansen
Kontorleder
Telefonnummer: 993 25 368

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger