Vegplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Plan- og prosjekteringseksjonen Buskerud

Ved Statens vegvesen Region sør, Ressursavdelingen er det ledig stilling ved Plan og prosjektering Buskerud. Stillingen har Drammen som kontorsted. Plan og prosjekteringsseksjonen i Buskerud er et attraktivt og flerfaglig planleggingsmiljø med et bredt faglig spekter av planleggere. Vi utreder og planlegger små og store prosjekter, kommunedelplaner, reguleringsplaner og prosjekterer riks- og fylkesveganlegg på oppdrag fra stat, fylkeskommune og Buskerudbyen.

Seksjonen består i dag av 23 dyktige og engasjerte medarbeidere, med en jevn fordeling mellom kvinner og menn. Seksjonen har fokus på god service og leveranser av høy kvalitet. Ved seksjonen vektlegges faglig utvikling og sosialt samhold hvor man bidrar til å gjør hverandre gode.  Vi søker nå etter en dyktig og erfaren vegplanlegger.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil primært være planlegging og prosjektering av veg og gater, samt kvalitetssikring og oppfølging av konsulent innenfor vegfaget. Seksjonen har for tiden mange varierte prosjekt fra mindre kollektivtiltak, kompliserte byprosjekter, og større strekningsvisevegprosjekter.

Kvalifikasjonskrav

Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det vil også være en fordel med erfaring fra samferdselssektoren og arealplanlegging etter plan og bygningsloven. Du må beherske godt norsk, skriftlig og muntlig.

Vi vil legge vekt på

Vi ser etter en omgjengelig person som trives med teamarbeid og har erfaring med digitale prosjekteringsverktøy som Novapoint og Infraworks. Seksjonen har fokus på modellbasert planlegging og prosjektering (BIM). Kjennskap til flerfaglig planlegging og prosjektering ved hjelp av digitale plattformer vil være en fordel.

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr

Introduksjonsprogram og fadderordning, fleksitid og gode ordninger for avspasering, pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse. Vi har etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll.

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Kontaktpersoner

Amund Lundqvist
Seksjonsleder
Telefonnummer: 959 24 866

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger