Vegplanlegger

Hvorfor ikke bruke sommerferien til å tenke på om Norconsult er din nye arbeidsplass?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi har behov for medarbeidere innen vegplanlegging med høy utdanning og god forståelse for samferdsel generelt og vegplanlegging spesielt. Norconsult AS har et ledende miljø innen samferdselsprosjektering i Norge, og firmaet dekker alle tjenester og fag for alle planfaser innenfor dette markedsområdet.

I Kristiansand er vi 23 medarbeidere som jobber innenfor mange markedsområder. Vi er stolte over å jobbe for kunder som Statens Vegvesen, Kristiansand Havn, Nye Veier, Kilden teater – og konserthus, Agder Energi, større og mindre entreprenører, kommuner og for private enkeltpersoner.

Dine arbeidsoppgaver vil kunne består av:

 • Oppdragsledelse
 • Kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere
 • Modellering av veganlegg (BIM)
 • Utarbeidelse av arbeidstegninger for utførende
 • Utarbeidelse av beskrivelser og konkurransegrunnlag
 • Oppfølging på anleggsplass

Bransjen er for tiden inne i en stor omstilling fra tradisjonell planlegging og prosjektering med tegningsproduksjon, til heldigitale modell-leveranser (VDC). Norconsult har et mål om å være heldigitale inne 2020. Vi er derfor spesielt interessert i kandidater med slik kunnskap og erfaring.

For oss er det viktig at du:

 • Er sivilingeniører med minimum 5 års relevant erfaring
 • Har gode evner innen og interesse for vegplanlegging og heldigitale løsninger
 • Er kunnskapsrik og selvstendig
 • Har gode evner til samarbeid og relasjonsbygging både mot kunde og internt
 • Har erfaring med relevante dataverktøy for fagområdet

Hos oss får du:

 • Jobbe i et ansatteiet selskap med unik kultur for samarbeid og høy faglig kvalitet
 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Deltakelse i planleggings – og prosjekteringsprosesser som er viktige for samfunnsutviklingen med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.
 • Et arbeidsmiljø bestående av mange nasjonaliteter og der likestilling er et høyt fokusområde

Innsendelse av søknad

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Kontaktpersoner

Camilla Espedalen
Kontorleder

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine ca. 3500 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 80 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger