Vegplanlegger Teknisk planlegging, Drift og vedlikehold

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. november, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver:

Som vegplanlegger er dine arbeidsoppgaver i hovedsak følgende:

 • planlegge og prosjektere veganlegg med bruk av 3D-modellering/BIM (NovaPoint m.m.), bidrag til tverrfaglig modell
 • bidra som fagressurs i tverrfaglige prosjektgrupper ved utarbeiding av reguleringsplaner og byggeplaner/konkurransegrunnlag
 • oppfølging i byggetid
 • arbeidet kan også omfatte utarbeiding av planer for dren/VA, skilt og oppmerking m.m.
 • vegfaglig rådgivning, kvalitetssikring

Kvalifikasjoner/Hvem er du?

Du må ha:

 • minimum 3 års relevant utdanning fra universitet eller høyskole fortrinnsvis innen veg-/transportplanlegging, bygg og anlegg eller tilsvarende. For kandidater med sterk allsidig praksis fra aktuelle fagområder og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes
 • førerkort klasse B, slik at du kan kjøre ut på befaringer og møter
 • gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig  

Det er en fordel om du har:

 • praktisk anleggserfaring fra vegbygging og/eller kommunalteknikk
 • generelt gode datakunnskaper og interesse for og kunnskap om prosjekteringsverktøy innen BIM/3D som Novapoint veg, Novapoint VA, tverrfaglig modell m.m
 • kjennskap til vegnormaler og håndbøker

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det vil også bli lagt vekt på:

 • selvstendighet
 • praktisk og strukturert tilnærming til oppgaveløsning
 • gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
 • at du er lærevillig og med interesse for å dele kunnskap videre
 • at du er fleksibel, tar initiativ og er åpen for nye utfordringer

Om stillingen

Vi trenger vegplanleggere som gjerne har praktisk anleggserfaring, interesse og kunnskap om prosjekteringsverktøy samt kjennskap til våre vegnormaler og håndbøker. 

Divisjon Drift og vedlikehold har ansvar for å ivareta vegeierskapet på riks- og europaveger, inkludert riksvegferjestrekninger samt gjennomføre mindre utbyggingsprosjekter.

Teknisk planlegging er del av Fagressursavdelingen i divisjonen. Vi er landsdekkende med ca. 45 medarbeidere fordelt på 16 kontorsteder. Våre fagressurser bidrar i hele vegens livsløp - fra planlegging, prosjektering, bygging, drift, vedlikehold og forvaltning. Våre resurser leies inn på ulike små og større investerings- og vedlikeholdsprosjekter på de utførende områdene av Drift og vedlikeholdsdivisjonen.

Vi har medarbeidere innenfor fagområdene veg, VA/dren, landskap og grønt, kulturarv, naturmangfold, støy og planleggingsledelse.  

For å styrke vår kapasitet innen vegplanlegging skal vi tilsette 2 vegplanleggere i 100 % stilling. Stillingene kan lokaliseres i Vadsø, Tromsø, Bodø eller Ålesund.

Det må framgå av søknaden hvilken lokasjon du søker på.

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø
 • gode muligheter for faglig påfyll
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonslederne Svein Ersvik på mobil +47 909 39 171 eller Torill Felde på mobil +47 971 40 861.

Kontaktpersoner

Svein Ersvik
Seksjonsleder
Telefonnummer: +47 909 39 171
Torill Felde
Prosjekteringsseksjonen v/ seksjonsleiar
Telefonnummer: +47 576 55 943

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger