Vegplanlegger - Lillehammer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi trenger vegplanleggere som gjerne har praktisk anleggserfaring, interesse og kunnskap om prosjekteringsverktøy samt kjennskap til våre vegnormaler og håndbøker. 

Som vegplanlegger er dine arbeidsoppgaver i hovedsak følgende:

 • modellbasert planlegging/prosjektering av veganlegg i alle planfaser
 • bidra som fagressurs i tverrfaglige prosjektgrupper ved utarbeiding av reguleringsplaner og byggeplaner/konkurransegrunnlag

Arbeidet kan også omfatte:

 • utarbeiding av planer for dren/VA, skilt og oppmerking, støy m.m.
 • bidra til å engasjere og følge opp eksterne rådgivere 
 • bidra til utarbeidelse av teknisk beskrivelse i henhold til prosesskode
 • oppfølging i byggetid
 • vegfaglig rådgivning, kvalitetssikring etter lovverk, gjeldende håndbøker og standarder

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • minimum 3 års relevant utdanning fra universitet eller høyskole fortrinnsvis innen veg-/transportplanlegging, bygg og anlegg eller lignende relevant fagkrets. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav.
 • kompetanse innen planlegging/prosjektering av veger og veganlegg
 • førerkort klasse B
 • gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.  

Det er en fordel om du har:

 • praktisk anleggserfaring fra vegbygging og/eller kommunalteknikk
 • generelt gode datakunnskaper og interesse for og kunnskap om prosjekteringsverktøy innen BIM/3D som Novapoint veg, Novapoint VA, tverrfaglig modell m.m.
 • kjennskap til vegnormaler og håndbøker

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det vil også bli lagt vekt på:

 • selvstendighet
 • praktisk og strukturert tilnærming til oppgaveløsning
 • gode samarbeidsevner og at du kan bidra til et godt arbeidsmiljø
 • at du er lærevillig og har interesse for å dele kunnskap videre
 • at du er fleksibel, tar initiativ og er åpen for nye utfordringer

Om Drift og vedlikehold og seksjon Teknisk planlegging

Noe av det viktigste vi gjør for samfunnet og miljøet er å ta vare på det vegnettet vi allerede har. I divisjon Drift og vedlikehold har vi ansvaret for løpende helårlig drift av riksvegene, inkludert ferjer. Vi vedlikeholder og utvikler vegnettet, og planlegger og gjennomfører utbedringsprosjekter. Drift og vedlikehold har rundt 890 medarbeidere over hele landet, og en årlig omsetning på om lag 15 milliarder kroner.

Teknisk planlegging er del av fagressursavdelingen på divisjonen. Vi er landsdekkende med ca. 48 medarbeidere fordelt på 15 kontorsteder. Våre fagressurser bidrar i hele vegens livsløp - fra planlegging, prosjektering, bygging, drift, vedlikehold og forvaltning.

Vi har medarbeidere innenfor fagområdene veg, VA/dren, landskap, grønt, kulturarv, naturmangfold, støy og planleggingsledelse.  For å styrke vår kapasitet innen vegplanlegging skal vi tilsette vegplanlegger på Lillehammer.

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Torill Felde, e-post torill.felde@vegvesen.no eller mobil 971 40 861.

Kontaktpersoner

Torill Felde
Prosjekteringsseksjonen v/ seksjonsleiar
Telefonnummer: +47 576 55 943

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger