Vegingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. juni, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi har ledig en 100% stilling som vegingeniør innenfor virksomheten Areal- og miljø, avdeling for kommunalteknikk. Dette er en spennende stilling med stor variasjon i arbeidsoppgaver. Vi søker deg som har erfaring innen veg og samferdsel.

Avdelingen for kommunalteknikk har i dag 27 ansatte, og har ansvar for veg, vann og avløp, samt drift av park og anlegg. Avdelingen er lokalisert med administrasjon på rådhuset, driftsavd. for veg og grønt på Runni og driftsavd.  for vann/avløp på Fjellfoten RA. 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for forvaltning og drift av kommunens vegnett
 • Oppfølging av kommunens  veilysanlegg, skiltplaner, skiltvedtak, avkjøringssøknader etc.
 • Oppfølging av prosjekter
 • Saksbehandling
 • Arbeid med trafikksikkerhets- og samferdselsplaner
 • Kontroll og attestasjon av fakturaer innenfor eget ansvarsområde
 • Kontroll og oppfølging av entreprenører og tjenester
 • Bidra til utvikling av interne planer og rutiner på avdelingen
 • Tett samarbeid med fagmiljøene på samferdsel, grønt, vann og avløp
 • Tett dialog med plan- og byggsaksavdeling
 • For øvrig delta i avdelingens/virksomhetens arbeidsoppgaver ved behov

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på bachelor- eller masternivå innenfor tekniske og/ eller naturvitenskaplige fag
 • Lang og særlig relevant praksis kan kompensere for utdanningskravet
 • Generelt gode datakunnskaper
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring innen vegforvaltning
 • Kjennskap til kartverktøy
 • Erfaring innen offentlig forvaltning og/eller prosjektledelse
 • Kjennskap til lover, forskrifter og regelverk knyttet til fagområdet
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

Av personlige egenskaper vil det legges vekt på at du er selvstendig, løsningsorientert, fleksibel, strukturert og har gode samarbeids- og lederegenskaper

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver med store påvirkningsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer 
 • Relevante kurs
 • Fleksitidsordning
 • Lønn etter avtale 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger 

Arbeidssted: Rådhusgata 2, 2150 Årnes

Søknadsinformasjon

Minst to referanser må oppgis. 

Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 mnd. prøvetid.

Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert. 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Kontaktpersoner

Pål Myrvold
Driftssjef
Telefonnummer: 63 91 12 02
Mobil: 414 13 702
Solvar Sollied Hanssen
Avdelingsleder kommunalteknikk
Mobil: 479 02 276

Hvem er Nes kommune?

Nes kommune i Viken har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement.

Kommunen har i overkant av  23.000 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud.I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma - elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes.

Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen. Les mer her