Vegingeniør, VA-ingeniør, Ingeniør forvaltningsoppgaver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi har ledig 3 stillinger (100%) som ingeniør innenfor kommunalteknikk, og søker etter deg som ønsker jobb i et aktivt miljø med varierte og spennende arbeidsoppgaver. Stillingene er fordelt på 1 stilling som Vegingeniør,  1 stilling som ingeniør med ansvar for oppfølging av forvaltningssaker og 1 stilling som VA-ingeniør. Avdeling for kommunalteknikk har i dag 27 ansatte, og har ansvaret for veg, vann og avløp samt drift av park og anlegg. Avdelingen er lokalisert med administrasjon på rådhuset, veg/park og grønt på Runni og vann og avløp på Fjellfoten RA. 

Arbeidsoppgaver

Stilling 1, Vegingeniør:

 • Trafikksikkerhet.
 • Prosjektledelse for samferdselsprosjekter og oppgaver innen veg og trafikk og ulike styringsverktøy. Følge samferdselsprosjekt fra tidligfase til avslutning.
 • Forvaltningsoppgaver (skiltplaner, veiklassifisering, veinormer, samferdselsplaner, parkering og oppfølging av veglys mv.).
 • Saksbehandling innenfor fagområdet.

Stilling 2, Ingeniør forvaltningsoppgaver:

 • Oppfølging av eksterne utbyggere innenfor kommunalteknikk. (Veg, vann og avløp).
 • Avdelingens ressursperson innenfor plan- og byggesaker som omhandler vei, vann og avløp.
 • Kommunal saksbehandling/oppfølging av reguleringsplaner og utbyggere.
 • Tett samarbeid med plan- og byggsaksavdeling og avdelingen forøvrig.

Stilling 3, VA-ingeniør:

 • Planlegge og koordinere kartlegging av feil og mangler på ledningsnettet. Planlegge og følge opp tiltak for reduksjon av fremmedvann.
 • Kartlegging av ledningsnett.
 • Oppdatering av kartdatabase.
 • Befaring med innbyggerne. Grensesnitt eget/privat ledningsnett.
 • Bidra til utvikling av interne planer og rutiner på avdelingen.
 • Tett samarbeid med fagmiljøet på avløp.
 • Saksbehandling.
 • Kontroll av fakturaer innenfor eget ansvarsområde.
 • Tett samarbeid med fagarbeider innlekk.

For alle stillingene:

 • Kontakt med publikum og eksterne aktører
 • Deltakelse i interne prosesser.
 • For øvrig delta i avdelingens arbeidsoppgaver ved behov.

Kvalifikasjoner

For alle stillingene:

 • Relevant høyere utdanning på bachelor- eller masternivå. Nyutdannede oppfordres også til å søke. Variert og relevant erfaring fra fagområdet kan erstatte utdanningskravet.
 • Generelt gode datakunnskaper. Det vil bli gitt opplæring i virksomhetens fagsystemer. 
 • Kjennskap og forståelse for lover, forskrifter og regelverk knyttet til fagområdet.
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Førerkort klasse B.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Erfaring innen offentlig forvaltning er en fordel.
 • Erfaring innenfor arbeidsfeltet er ønskelig.

For stilling 2 og 3.

 • Kjennskap til kartverktøy Gemini er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Av personlige egenskaper vil det legges vekt på fleksibilitet, "stå på vilje", serviceorientert, gode rutiner og samarbeidsvilje.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver med store påvirkningsmuligheter
 • Gode muligheter til variert hverdag
 • Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer
 • Relevante kurs
 • Fleksitidsordning
 • Tilgang til treningsrom
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Minst to referanser må oppgis.

Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 mnd. prøvetid.

Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Kontaktpersoner

Liv Thea Hanestad
VA Ingeniør
Mobil: 992 74 072
Malene Olsen
Vegingeniør
Pål Myrvold
Driftssjef
Telefonnummer: 63 91 12 02
Mobil: 414 13 702
Solvar Sollied Hanssen
Avdelingsleder kommunalteknikk
Mobil: 479 02 276

Hvem er Nes kommune?

Nes kommune i Viken har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement.

Kommunen har i overkant av  23.000 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud.I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma - elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes.

Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen. Les mer her