Vegfaglig rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter deg som har engasjement for Vegtilsynets mål og sikre veger. 

Har du erfaring fra ett eller flere av følgende fagfelter: vegprosjekter og -kontrakter, bru, geoteknikk eller skred, trenger vi deg.

Arbeidsoppgaver

Vegfaglig rådgiver inngår i et tverrfaglig tilsynslag og deltar med vegfaglig kompetanse i tilsyns- og utredningsarbeid. Stillingen er direkte underlagt direktøren for Vegtilsynet.

Vegfaglig rådgiver deltar i arbeidet med utarbeidelse av årlig tilsynsprogram, og har ansvar for den vegfaglige delen ved planlegging og gjennomføring av tilsyn. I stillingen inngår det blant annet å gjøre risikovurderinger, inspeksjoner på veg, dokumentanalyse, intervjue tilsynspart og skrive rapport ved gjennomføring av tilsynssaker.

Kvalifikasjoner

 • Ingeniørutdanning Master- eller Bachelorgrad. Kandidater som ikke tilfredsstiller dette utdanningsnivået, men som har lang relevant erfaring, kan også bli tatt i betraktning
 • Erfaring fra arbeid med ett eller flere av fagfeltene: vegprosjekt og -kontrakt, bru, geoteknikk eller skred. Kandidater som ikke tilfredsstiller dette kompetansekravet, men som har lang relevant erfaring fra annen sektor, kan også bli tatt i betraktning
 • Erfaring fra gransking eller revisjon er ønsket og tillegges vekt
 • Søker må ha førerkort klasse B, da stillingen krever noe reisevirksomhet

Personlige egenskaper

 • Evne til analyse og vurdering
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Strukturert og målrettet
 • God til å jobbe både i team og selvstendig

Vi tilbyr

 • Mulighet til å påvirke utviklingen av Vegtilsynet i Norge
 • Et teamorganisert, tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver med god mulighet for faglig utvikling
 • Reise- og kostgodtgjørelse etter statens regulativ
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn etter avtale og etter statens lønnspolitikk

Velkommen som søker!

Kontaktpersoner

Trude Tronerud Andersen

Hvem er Vegtilsynet?

Vegtilsynet fører tilsyn med at Statens vegvesen og Nye Veier AS har og bruker tilstrekkelige og effektive styringssystem for å ivareta sikkerheten på riksvegnettet. Styringssystem omfatter system for planlegging, utbygging, drift, vedlikehold, beredskap og annen forvaltning av veginfrastrukturen. Vegtilsynet er bygd opp som et risikobasert systemtilsyn, og er lokalisert på Voss.